Pārlekt uz galveno saturu

Padomnieku konvents

Padomnieku konventa darbības mērķis ir veicināt LLU attīstību atbilstoši Latvijas vajadzībām un interesēm. Padomnieku konventu saskaņā ar Augstskolu likumu ievēlē LLU Senāts.

Padomnieku konventa sastāvā ir Padomnieku konventa locekļi un Goda locekļi, kuriem ir padomdevēja tiesības.

Padomnieku konventu ievēlē uz trīs gadiem:

  • Padomnieku konventa locekļus izvirza fakultāšu Domes un aizklāti balsojot ievēlē LLU Senāts;
  • Padomnieku konventa Goda locekļus izvirza un atklāti balsojot apstiprina LLU Senāts.

Padomnieku konvents piedalās Latvijas Lauksaimniecības universitātes attīstības stratēģijas izstrādāšanā, kā arī konsultē LLU attīstības jautājumos, atbalsta LLU materiālo un finansiālo resursu veidošanu. Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un LLU Konventā.

Padomnieku konventu ievēlē no sabiedrībā atzītu vadošu darbinieku vai ievērojamu zinātnieku vidus, kuri ir ieinteresēti Latvijas lauku un LLU attīstībā. LLU pamatdarbā strādājošie nevar tikt ievēlēti Padomnieku konventā. 

Padomnieku konventa sēdes sasauc pēc tā priekšsēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas LLU Konventa locekļu ierosinājuma ne retāk kā divas reizes gadā. Padomnieku konvents ir tiesīgs lemt, ja sēdē piedalās vairāk nekā 50 % locekļu.