Pārlekt uz galveno saturu

Diplomi

diploms

Pēc sekmīgi apgūtas akreditētas studiju programmas LLU absolventi saņem valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus - diplomu un tā pielikumu latviešu un angļu valodā. Diploms, tā pielikums tiek sagatavots un izsniegts saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 202.

Diploma saņemšana pēc izlaiduma

Ja diploms vai tā pielikums nav saņemts izlaidumā, tad tos var saņemt Studiju centrā, Jelgavas pilī, 178. telpā, tālr. 63005681, personīgi (uzrādot pasi vai identifikācijas karti) vai notariāli pilnvarota persona (iesniedzot pilnvaru un uzrādot pasi vai identifikācijas karti):

 • visu vasaru, iepriekš piezvanot, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās darba laikā (pusdienlaiks plkst. 12.00 - 13.00), bet piektdienās līdz plkst. 16.00  vai vienojoties par vēlamo saņemšanas laiku pa tālruni  63005681);
 • visu nākamo studiju gadu - darba dienās darba laikā.

Ja diploms vai tā pielikums nav izņemts ilgāku laiku, tie tiek nodoti LLU arhīvā, Jelgavas pilī, 95. telpā, tālr. 63005615.

Nozaudēti, bojāti LLU izdotie izglītības dokumenti

Ja LLU izdotie izglītības dokumenti (diplomi, sekmju izraksti, diploma pielikumi u.c.) ir nozaudēti, ar tiem ir noticis negadījums un tos vairs nevar lietot, tad Jūs varat saņemt par maksu:

 1. to apstiprinātas kopijas LLU arhīvā, Jelgavas pilī, 95. telpā, tālr. 63005620;
 2. dublikātu Studiju centrā, Jelgavas pilī, 178. telpā, tālr. 63005681, ik gadu līdz 30. aprīlim iesniedzot:
  • iesniegumu,
  • pases vai ID kartes kopiju,
  • dokumentu (ja tāds ir), kas apliecina diploma negadījuma (sadedzis, nozagts u.c.) faktu.

Saņemot diploma dublikātu, Studiju centrā jāiesniedz maksājuma uzdevums.

Izziņas par studiju laiku vai darba stāžu

Arhīvā iespējams saņemt dažādas izziņas par studiju laiku vai darba stāžu.:

 • Arhīva izziņas sagatavošana par studiju laiku vai darba stāžu LLU - 6.00 EUR
 • Akadēmiskās izziņas sagatavošana (informācija par apgūto studiju programmu, apjomu kredītpunktos, studiju kursiem):
  • Ja izziņa nepieciešama par pirmajiem diviem kursiem - 8.00 EUR
  • Ja izziņa nepieciešama par visiem kursiem, sākot ar trešo - 10.00 EUR
 • Akadēmiskās izziņas sagatavošana, izdrukājot no LLU IS programmas - 3.00 EUR

Sīkāks lietvedības maksas pakalpojumu klāsts apskatāms pielikumos.

LLU izsniegto diplomu un to pielikumu tulkošana angļu valodā

Lai saņemtu diploma vai tā pielikuma tulkojumu angļu valodā, LLU absolvents Studiju centrā (pilī, 178. telpā) iesniedz:

 • iesniegumu;
 • doktora diploma saņēmēji iesniegumā norāda sava promocijas darba tēmas nosaukumu angļu valodā;
 • diploma vai tā pielikuma kopiju latviešu valodā;
 • maksājuma uzdevumu par pakalpojumu. Maksājuma mērķis: par attiecīgās personas(vārds, uzvārds)diploma un/vai diploma pielikuma tulkojuma sagatavošanu.

Diploma vai tā pielikuma tulkojumu sagatavo piecu darba dienu laikā.

Rekvizīti

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Reģ. nr.: 90000041898
Banka: Valsts Kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķinu konts: LV76TREL9160031000000
Maksājuma mērķis:

 • ieņēmuma kods 14002, par attiecīgās personas (vārds, uzvārds) diploma tulkošanu angļu valodā vai diploma pielikuma tulkošanu angļu valodā
 • ieņēmuma kods 14002, par attiecīgās personas (vārds, uzvārds) diploma dublikāta izgatavošanu

Summa:

 • 15.00 EUR (ieskaitot 21% PVN) - diploma dublikāta izgatavošana (personas dati ir pieejami LLU IS, ja esi absolvējis sākot no 2005.gada)
 • 20.00 EUR (ieskaitot 21% PVN) - diploma dublikāta izgatavošana (personas dati pieejami LLU arhīvā)
 • 10.00 EUR (ieskaitot 21% PVN) – diploma tulkošana
 • 11.38 EUR (ieskaitot 21% PVN) – diploma pielikuma tulkošana