Pārlekt uz galveno saturu

Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija

LLU Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija (LLU BZL)  savu darbību ir uzsākusi saskaņā ar LLU Senāta lēmumu Nr 9-59/14.12.2016., apvienojot LLU Agronomisko analīžu zinātnisko laboratoriju un LLU Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas zinātnisko laboratoriju. Ar 2019.gada 9.oktobra LLU Senāta lēmumu Nr. 10-33 laboratorijai izveidota arī Viedo tehnoloģiju nodaļa. 

LLU Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija (turpmāk - Laboratorija) ir pētniecības darba pamatvienība LLU Zinātņu prorektora pārraudzībā, kas veic testēšanas pasūtījumus, sniedz slēdzienus, uztur un saglabā Latvijas Valsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku, kā arī veic zinātniskos pētījumus kādā no zinātnes apakšnozarēm.

Laboratorijas struktūru veido un tajā ietilpst:

  1. Agronomisko analīžu nodaļa,
  2. Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas nodaļa,
  3. Viedo tehnoloģiju nodaļa.

Laboratorijas vadītāja: Anda Valdovska, Dr.med.vet.

Svarīgi!  Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas visu testējamo paraugu pieņemšana - Strazdu ielā 1, Jelgavā (Agronomisko analīžu nodaļā)