Pārlekt uz galveno saturu

Augu aizsardzības zinātniskais institūts

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Augu aizsardzības zinātniskais institūts ir LLU struktūrvienība LLU Zinātņu prorektora pārraudzībā un tas ir LLU SIA "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs" zinātniskās darbības tiesību un saistību pārņēmējs.

Institūta mērķis ir veikt starptautiska līmeņa zinātniskos un praktiskos pētījumus augu aizsardzības nozarē.

Institūta galvenie uzdevumi:

  • veikt pētījumus par kultūraugiem kaitīgo organismu: slimību ierosinātāju, kaitēkļu un nezāļu bioloģiju un mijiedarbību ar kultūraugu;
  • izstrādāt, adaptēt un demonstrēt ilgtspējīgas kaitīgo organismu ierobežošanas tehnoloģijas, metodes un produktus;
  • veikt analīzes un sniegt konsultācijas zemniekiem un nozares uzņēmumiem Institūta kompetences jomās;
  • sagatavot un izplatīt zinātniskās un populārzinātniskās publikācijas;
  • attīstīt sadarbību ar citām zinātniskām iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, lai pilnveidotu zinātnisko un saimniecisko darbību.

Informējam ābeļu audzētājus, ka RIMpro prognozes tagad atrodamas LLU zinātniskā institūta Agrihorts tīmekļa vietnē.

Aktuālā informācija pieejama Augu aizsardzības zinātniskā institūta (Agrihorts) mājaslapā.