Pārlekt uz galveno saturu

Studentu viesnīcas

Ievērībai! Aicinām studentus pēc iespējas ātrāk noslēgt līgumus par studentu viesnīcas istabiņas īri, lai savlaicīgi mēs spētu veikt organizatoriskos darbus un apzināt studējošo skaitu, kuriem vēl nepieciešama vieta studentu viesnīcās. Ja būs nepieciešams, tad tiks atvērta arī 2. studentu viesnīca, lai ikvienam studentam nodrošinātu iespēju dzīvot kādā no LLU studentu viesnīcām.

LLU studentu viesnīcās īrnieki varēs uzturēties, ja uzrādīs digitālo Covid-19 sertifikātu, tā apliecinot, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, izslimojusi Covid-19 vai arī ir veikusi Covid-19 testu (līdz 2021. gada 10.oktobrim uzturēties studentu viesnīcās var personas arī ar negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā).