Pārlekt uz galveno saturu

Starptautisko ekspertu konsultatīvā padome

Starptautisko ekspertu konsultatīvā padomes darbības mērķis ir veicināt LLU attīstību, paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti un sekmēt zinātnisko izcilību. Padome sniedz ieteikumus LLU pētniecības programmas sekmīgai īstenošanai, zinātniskā darba vadībai un citiem ar zinātni saistītiem jautājumiem.

Konsultatīvā padome sastāv no 14 locekļiem no dažādām valstīm, un tās locekļi tiek iecelti uz 3 gadiem.

Padomes pienākumi ir:

 • pārraudzīt LLU pētniecības programmas vai tās daļas izstrādi, kas saistīta ar eksperta kvalifikāciju un pieredzi;
 • veidot izpratni par pētniecības tendencēm pasaulē, kas saistītas ar eksperta zinātnisko ieinteresētību;
 • sniegt informāciju par zinātniskajām iespējām iesaistīt jaunos partnerus jaunos projektos un citās darbībās LLU;

Starptautisko ekspertu konsultatīvās padomes locekļi (2021-2023)

 1. Frederick Lothrop Stoddard, profesors, Helsinku universitāte, Somija - sadarbība ar Lauksaimniecības fakultāti
 2. Kalev Jõgiste, profesors, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte, Igaunija - sadarbība ar Meža fakultāti
 3. Mašek Jiri, dekāns, Čehijas Dzīvības zinātņu universitāte, Čehija - sadarbība ar Tehnisko fakultāti
 4. Vikor Nedovic, profesors, Belgradas universitāte, Serbija - sadarbība ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti
 5. Grazina Juodeikiene, profesore, Kauņas tehnoloģiju universitāte, Lietuva -  sadarbība ar Pārtikas tehnoloģijas fakultāti
 6. Rogier Schulte, profesors, Vāgeningas universitāte, Nīderlande - sadarbības ar Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti
 7. Astrida Miceikiene profesore, dekāne, Vitauta Magnus universitāte, Lietuva - sadarbības ar Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti
 8. Henrik Barth, asociētais profesors, Halmstades universitāte, Zviedrija - sadarbības ar Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti
 9. Jaroslav Pokorny, profesors, Kārļa universitāte, Čehija - sadarbība ar Informācijas tehnoloģiju fakultāti
 10. Yngvild Wasteson, profesore, Norvēģijas Dzīvības zinātņu universitāte, Norvēģija - sadarbība ar Veterinārmedicīnas fakultāti
 11. Haldja Viinalass, profesors, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte, Igaunija - sadarbība ar Lauksaimniecības fakultāti
 12. Stojan Kravanja, profesors, Mariboras universitāte, Slovēnija - sadarbība ar Vides un būvzinātņu fakultāti
 13. Arvydas Povilaitis, profesors, Vitauta Magnus universitāte, Lietuva - sadarbība ar Vides un būvzinātņu fakultāti
 14. Jolanta Valčiukienë, asociētā profesore, Vitauta Magnus universitāte, Lietuva - sadarbība ar Vides un būvzinātņu fakultāti
 15. Ellen Fetzer, lektore, Nūrtingenas-Geislingas universitāte, Vācija -  sadarbība ar Vides un būvzinātņu fakultāti