Pārlekt uz galveno saturu

Starptautisko ekspertu konsultatīvā padome

Starptautisko ekspertu konsultatīvā padomes darbības mērķis ir veicināt LLU attīstību, paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti un sekmēt zinātnisko izcilību. Padome sniedz ieteikumus LLU pētniecības programmas sekmīgai īstenošanai, zinātniskā darba vadībai un citiem ar zinātni saistītiem jautājumiem.

Konsultatīvā padome sastāv no 14 locekļiem no dažādām valstīm, un tās locekļi tiek iecelti uz 3 gadiem.

Padomes pienākumi ir:

 • pārraudzīt LLU pētniecības programmas vai tās daļas izstrādi, kas saistīta ar eksperta kvalifikāciju un pieredzi;
 • veidot izpratni par pētniecības tendencēm pasaulē, kas saistītas ar eksperta zinātnisko ieinteresētību;
 • sniegt informāciju par zinātniskajām iespējām iesaistīt jaunos partnerus jaunos projektos un citās darbībās LLU;

Starptautisko ekspertu konsultatīvās padomes locekļi (2018-2020)

 1. Frederick Lothrop Stoddard, profesors, Helsinku universitāte, Somija
 2. Haldja Viinalass, profesors, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte, Igaunija
 3. Hannu Saloniemi, profesors Emertitus, Helsinku universitāte, Somija
 4. Kalev Jõgiste, profesors, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte, Igaunija
 5. Mašek Jiri, Tehniskās fakultātes prodekāns, Čehijas Dzīvības zinātņu universitāte, Čehija
 6. Karsten Jørgensen, profesors, Norvēģijas Dzīvības zinātņu universitāte, Norvēģija
 7. Sabina Źróbek, profesore, Varmijas un Mazūrijas universitāte, Polija
 8. Maciej A. Orzechowski, pētnieks, Vroclavas Vides un dzīvības zinātņu universitāte, Polija
 9. Arvydas Povilaitis, profesors, Vitautas Magnus universitāte, Lietuva
 10. Vikor Nedovic, profesors, Belgradas universitāte, Serbija
 11. Grazina Juodeikiene, profesore, Kauņas tehnoloģiju universitāte, Lietuva
 12. Rogier Schulte, profesors, Vāgeningenas universitāte, Nīderlande
 13. Maria Parlinska, profesore, Varšavas Dzīvības zinātņu universitāte, Polija
 14. Jaroslav Pokorny, profesors, Kārļa universitāte, Čehija