Pārlekt uz galveno saturu

Sertifikāts "Investors in Excellence"

Sertifikāts "Investors in Excellence"

2017. gada 17. janvārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) kvalitātes vadības sistēma pirmo reizi tika atzīta par atbilstošu starptautiskajam standartam “Investors in Excellence” (Investori izcilībā) un LLU saņēma sertifikātu par iegūto novērtējumu. Savukārt 2018. gada nogalē notika atkārtota LLU kvalitātes vadības sistēmas izvērtēšana un LLU 2019. gada februārī ieguva resertifikāciju. 2020. gada decembrī LLU tika resertificēta jau otro reizi un šobrīd tās darbība atbilstoši šim standartam akreditēta līdz 2022. gada decembrim.

Darbs virzībai uz standarta iegūšanu LLU sākās 2015. gada vasarā, kad SIA "Latvia Excellence” pārstāvji pirmo reizi veica auditu universitātē, konstatējot stiprās puses kvalitātes vadībā un identificējot jomas, kuras jāpilnveido. 2015. gada septembrī universitāte izteica gatavību tuvāko 2 gadu laikā iegūt sertifikātu "Investors in Excellence” un uzsāka aktivitātes kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanai. Jau pēc gada audits tika veikts atkārtoti un 2016. gada nogalē LLU saņēma atzinumu par atbilstību starptautiskajam standartam "Investors in Excellence”.

"Investors in Excellence” standarts apvieno labāko pieeju izcilībai, ļaujot organizācijām sasniegt izcilību jomās, kas ir vissvarīgākās organizācijai, tās, klientiem, darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm. Iekļaujot visas darbības jomas, "Investors in Excellence” ietvars palīdz pilnveidot sasniegumus, izmantojot efektīvu līderību, resursu vadību un pakalpojumu sniegšanu. Standartu izmanto organizācijas, nodaļas un komandas gan Latvijā, gan Lielbritānijā, gan visā pasaulē, lai noteiktu to, kas ir svarīgākais, un veicinātu nepārtrauktu pilnveidošanos.