Pārlekt uz galveno saturu

Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija

Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija

Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija (MŪRZL) ir LLU struktūrvienība, kura izstrādā un realizē pētniecības darba programmas un projektus, veic fundamentālos un lietišķos pētījumus mežzinātņu, hidroinženierzinātņu, vides zinātņu un materiālzinātņu nozarē, kas saistīti ar:

  • meža resursiem - šo resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, plānošanu un rekreāciju;
  • koksnes resursiem - koksnes izmantošanu meža un ūdens infrastruktūrā (tilti, torņi, krastu stiprinājumi utt.);
  • vides kvalitāti - zemes, ūdens un gaisa kvalitātes izpēti;
  • hidrotehniskajām būvēm - meliorāciju, transportu-ostām, enerģētiku hidroelektro-staciju kontekstā;
  • ūdens resursiem - sākot no dzeramā ūdens ieguves līdz notekūdeņu dūņu utilizācijai;
  • hidroloģiju - virszemes un pazemes ūdens plūsmām un cikliem, kā arī plūdu riskiem

Laboratorijas zinātniskais personāls piedalās LLU studiju darbā un laboratorijas arhīvā ilggadīgie novērojumu un pētījumu dati nodrošina jauno zinātnieku - bakalauru, maģistrantu un doktorantu sagatavošanu. 


Detalizēta informācija par laboratoriju un aktualitātēm pieejama mājaslapā .