Pārlekt uz galveno saturu

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa

SADARBĪBA. INOVĀCIJAS. ATTĪSTĪBA.

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas  mērķis:

Veicināt zinātnieku un komercsabiedrību sadarbību, intelektuāla īpašuma aizsardzību un pētniecības rezultātu komercializāciju Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU). Sistemātiski apzināt esošo un mērķtiecīgi attīstīt nepieciešamo pētniecības kompetenci LLU.

LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas pakalpojumi:

 • LLU zinātnieku pētniecības un zinātniskās kompetences pakalpojumu piedāvāšana uzņēmējiem;
 • Intelektuālā īpašuma aizsardzība LLU;
 • Sadarbība ar Zemgales, Kurzemes, Vidzemes un Šauļu inkubatoriem;
 • Sadarbība ar komersantiem / uzņēmējiem, citu augstskolu TPK, pašvaldībām, Zemgales un citiem plānošanas reģioniem, EEN Latvia, LTC un LR Patentu valdi;
 • Datubāzes http://www.inovacijas.llu.lv uzturēšana;
 • Semināru, konferenču, kontaktbiržu un izstāžu plānošana un organizēšana;
 • LLU pētniecības rezultātu komercializēšana un tehnoloģiju pārnese;
 • Zinātnieku un ražotāju konsultēšana;
 • Kā arī esam atvērti citiem piedāvājumiem.

Mēs piedāvājam inovatīvus risinājumus un sadarbību šādās jomas:

 • Lauksaimniecība un agrobiotehnoloģijas
 • Pārtikas tehnoloģija, kvalitāte un drošība
 • Mežsaimniecība un kokrūpniecības tehnoloģija
 • Būvzinātne, hidroinženierzinātne, vides zinātne un ainavu arhitektūra
 • Lauksaimniecības tehnikas un autotransporta racionāla izmantošana
 • Atjaunojama enerģētika: saules enerģijas izmantošana, alternatīvas degvielas, dažādu biomasu kaltēšanas tehnoloģijas, biomasu sagatavošana izmantošanai kurtuves
 • Modernas lopkopības tehnoloģijas
 • Veterinārmedicīna un biotehnoloģija
 • Informāciju tehnoloģijas (bioloģisko sistēmu modelēšana)
 • Ilgtspējīga reģionāla attīstība.