Pārlekt uz galveno saturu

LBTU mācību un pētījumu saimniecība "Pēterlauki"

Latvijas Bioinātņu un tehnoloģijas universitātes - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) mācību un pētījumu saimniecība "Pēterlauki" ir LBTU Lauksaimniecības fakultātes (LF) struktūrvienība, kas dibināta 1993. gadā, nodalot no AS „Platone” valsts kapitāla daļu un apvienojot to ar LF izmēģinājumu lauku, un 2015. gadā pievienojot LF Zirgkopības mācību centru "Mušķi".

LBTU mācību un pētījumu saimniecība "Pēterlauki" mērķis ir dalība LBTU Lauksaimniecības fakultātes īstenoto studiju programmu un veiktā zinātniskā un konsultatīvā darba nodrošināšanā sadarbībā ar Augsnes un augu zinātņu institūtu, Agrobiotehnoloģijas institūtu, Veterinārmedicīnas fakultāti un citām LLU struktūrvienībām.

MPS "Pēterlauki" galvenie uzdevumi:

  • kalpot par bāzi mācību un ražošanas praksēm, kas ir neatņemama LBTU studiju darba sastāvdaļa studentu praktisko iemaņu un pieredzes apguvē, bioloģisko objektu procesu izziņā un studiju darbā;
  • nodrošināt eksperimentālo bāzi akadēmiskā personāla, doktorantu, maģistrantu un studentu zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un izmēģinājumu iekārtošanai;
  • tehnoloģisko procesu, kultūraugu šķirņu, agrotehnikas demonstrācija studentiem, lauksaimniecības speciālistiem, konsultatīvā dienesta darbiniekiem;
  • sadarboties ar Valsts augu aizsardzības dienestu, Lauku atbalsta dienestu un citām Latvijas Republikas un ārvalstu institūcijām;
  • kalpot par bāzi zinātniski – praktisko semināru organizēšanai un norisei;
  • lauksaimniecības produkcijas ražošana;
  • pakalpojumu sniegšana;
  • citu uzņēmējdarbības veidu veikšana, kuri nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un palīdz nostiprināt saimniecības materiāli tehnisko bāzi un veicina tās darbības mērķu sasniegšanu.