Pārlekt uz galveno saturu

Līdz 15. novembrim notiek pieteikšanās Jelgavas pilsētas Domes balvas konkursam

Attēla autors: No LLU arhīva

Līdz 15. novembrim jaunie zinātnieki, kuri veikuši Jelgavas un Zemgales reģiona attīstības zinātniskos pētījumus, aicināti pieteikties Jelgavas pilsētas Domes izsludinātajā balvas konkursā. Tā izveidota, lai veicinātu Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona attīstību, atbalstītu zinātniskās izstrādnes un jaunatnes interesi par zinātni. 

Balva tiek piešķirta divas reizes gadā jaunajam doktoram vai maģistrantam, kuri konkursa pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāki par 35 (trīsdesmit pieciem) gadiem un, kuru pētījums sekmē uzņēmējdarbības idejas īstenošanu, sniedz ieguldījumu Jelgavas pilsētas vai Zemgales reģiona lauku attīstības zinātniskajos pētījumos, kas veicina lauku attīstību, to modernizāciju, uzņēmējdarbību laukos, kā arī ir zinātniskās publikācijas vispāratzītos zinātniskos izdevumos (t.sk. indeksētas Scopus un Web of Science datubāzēs).

Balvas pretendents iesniedz pieteikumu, pievienojot šādus dokumentus: LLMZA nodaļas, LLU Zinātnes padomes vai LLU fakultātes domes ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un jaunā zinātnieka raksturojums, konkursa darbu (var būt arī promocijas vai maģistra darbs), titullapā norādot pārstāvēto zinātnisko institūciju, darba nosaukumu, autora vārdu un uzvārdu, darba anotāciju latviešu valodā, zinātnisko publikāciju sarakstu un autora dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae). LLU saņem un apkopo konkursam iesniegtos dokumentus, un sadarbībā ar LLMZA sasauc Balvas konkursa komisiju (turpmāk – Komisiju).

Balvas pretendentiem līdz 2019. gada 15. novembrim jāiesniedz pieteikums LLU Zinātnes un projektu attīstības centrā, 189. telpā, Lielā ielā 2, Jelgavā, LV-3001, tālrunis uzziņai: 63005685.

Konkursa nolikums

Pievienots 14/10/2019