Pārlekt uz galveno saturu

LLU pētnieki patentē inovatīvus zivju produktus

Aizvadītajā gadā LLU pētnieki noslēguši divu nozīmīgu zinātnisko projektu posmus, kuru ietvaros izstrādāti jauni zivju produktu veidi. Šobrīd tehnoloģijām un receptēm, kas radītas zinātniskās un tehnoloģiskās izpētes procesā 2019. gadā, tiek nostiprinātas intelektuālās tiesības kā Latvijas Republikas patentiem. Pētnieku paveiktais ir būtisks solis zivju pārstrādes ražošanas pilnveidē un pavērs plašākas iespējas nozares uzņēmumu attīstībai. Pēc projekta noslēguma un atskaišu apstiprināšanas Latvijas komersanti, kā arī visi ieinteresētie, varēs iepazīties ar projektu rezultātiem.

Decembrī Zemkopības ministrijā tika organizēta jauno produktu degustācija, lai ar zinātnieku paveikto varētu iepazīties zivsaimniecības nozares un publiskās pārvaldes pārstāvji.

Viena produktu grupa radīta projektā “Preservu (saļā produkcija) “Baltijas anšovi eļļā” un pastas “Baltijas anšovi” tehnoloģiju un receptūru izstrāde no Baltijas brētliņām (Spratus balticus) kā analogu tradicionāliem itāļu konserviem “Anšovi eļļā”, un to ražošanas tehnoloģisko procesu mehanizācija” (projekta Nr.17-00-F01101-000003), kura pētniecisko daļu vadīja Pārtikas tehnoloģijas fakultātes  dekāns Mārtiņš Šabovics.

“Pētījuma ietvaros eksperti analizēja anšovu ražošanu Sicīlijas un Spānijas uzņēmumos, kas citos apstākļos būtu bijis neiespējami. Izprotot šī produkta īpašo specifiku un konstatējot Baltijas brētliņu īpašības, izstrādāta tehnoloģija, kas ļauj no Baltijas brētliņām ražot zivju produkciju, kura pēc garšas ir pielīdzināma Vidusjūras anšoviem,” stāsta M. Šabovics.

Savukārt otra produktu grupa radīta projektā “Jaunu ekonomiski izdevīgāku ātrās pagatavošanas zivs veselmuskuļu produktu ar paaugstinātu uzturvērtību tehnoloģiju un receptūru izstrāde” (Nr.17-00-F01101-000004), kura pētniecisko daļu vadīja LLU profesore Sandra Muižniece - Brasava.

“Izstrādātā produkcija ir orientēta uz vietējo tirgu, kā arī eksportu, ar glabāšanas termiņu no 10 dienām līdz 1 gadam, atkarībā no uzglabāšanas veida. Tie ir tā saucamie “ātrās pagatavošanas” izstrādājumi, kam ir arvien lielāks pieprasījums, neskatoties uz ierobežoto pieejamību mūsdienu Latvijas rūpniecības ražojumu klāstā,” stāsta S. Muižniece – Brasava.

Projektu ietvaros tiks noformēti divi LR patenti “Pieejamo gatavo ēdienu ražošanas tehnoloģija” un “Anšovu ražošana no Baltijas brētliņām”.

Plašākai sabiedrībai ar radītajiem produktiem bija iespēja iepazīties starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga Food 2019” septembrī un konferencē "Food Balt 2019" maijā. Turklāt par pētniecības aktivitātēm publicēts raksts starptautiskā zivsaimniecības nozares žurnālā EUROFISH, definējot Latvijas valsts profilu. 

Projektos sāktais darbs jaunu tehnoloģiju izstrādē veicinājis arī pētnieku interesi par nozares plašāku izpēti. Tādējādi pētījumu rezultāti prezentēti ziņojumos starptautiskās konferencēs un publicēti zinātniskos žurnālos. LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes doktorants Mihails Šilovs veicis zivju pārstrādes nozares pašreizējā stāvokļa analīzi un secinājis, ka šobrīd Latvijas zivju pārstrādātāji nespēj apgūt jaunas zivju apstrādes tehnoloģijas un tās komercializēt, jo pašos uzņēmumos nav pieejamas nepieciešamās iekārtas un trūkst izmēģinājuma ražošanas jaudu.

Kā skaidro M. Šilovs, mūsdienās zivju apstrāde ir veiksmīgi atrisināta klasteros. Piemēram, Ziemeļfrancijā par klastera pamatu kļuvusi zivju produktu pilotražotne. Zināšanu uzkrāšana šādā platformā rada multiplikatora efektu turpmākai attīstībai nozarē. Šāda pieeja ieinteresējusi arī Latvijas Republikas Zemkopības ministriju un nozares pārstāvjus.  

Sagaidāms, ka projektos īstenotās aktivitātes ļaus uzņēmumiem pārvarēt iepriekš minētos izaicinājumus, jo jaunradītie produkti ir zinātniski un tehnoloģiski pārbaudīti. Turklāt LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes pētniekiem ir atbilstošas kompetences, lai sniegtu atbalstu uzņēmumiem, kuri sāks jauno produktu ražošanu.

Pievienots 24/01/2020