Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbā izpētīts mātes piena sastāvs

Attēla autors: No LLU arhīva

29. septembrī LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (PTF) promocijas darbu "Mātes piena sastāva izpēte" aizstāvējusi Līva Aumeistere un ieguvusi zinātnes doktora grādu pārtikas un dzērienu tehnoloģijās.

Promocijas darba mērķis ir analizēt mātes piena sastāvu saistībā ar uzturu un izvērtēt uzturvielu nodrošinājumu ekskluzīvi zīdītiem zīdaiņiem.

"Mātes piens ir pirmais vispiemērotākais uzturvielu avots zīdainim. Mātes pienā esošās uzturvielas tiek sintezētas piena dziedzeros vai transportētas uz laktocītiem no asinsrites. Tādējādi uzturvielu avoti mātes pienā ir sievietes uzturs zīdīšanas periodā vai uzturvielu rezerves organismā. Sievietes uztura kvalitātei zīdīšanas periodā ir būtiska nozīme, jo tā var ietekmēt piena sastāvu un nepieciešamo uzturvielu nodrošinājumu zīdainim. Mātes piena sastāvs Latvijā līdz šim nav plaši pētīts. Ir dati par noturīgo organisko piesārņojuma saturu mātes pienā. Šī pētījuma mērķa grupa bija mātes, dzīvojošas Olainē, un kontroles grupa – dalībnieces dzīvojošas teritorijās, kurās nav intensīvas ķīmiskās rūpniecības. Nevienā no grupām noturīgā organiskā piesārņojums saturs mātes piena paraugos nepārsniedza pieļaujamās normas. Pētījums, ko veikusi Broka et al. (2016), ir jaunākais par makrouzturvielu (tauku, olbaltumvielu, laktozes) saturu mātes pienā Latvijā. Šajā pētījumā analizēti pārejas posma piena paraugi (pagājis mazāk nekā mēnesis pēc dzemdībām, laktācija vēl nav nostabilizējusies), un dalībnieces bija mātes, kas pētījuma norises laikā ar bērnu atradās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Neonataloģijas nodaļā, tādēļ iegūtos rezultātus nav iespējams vispārināt uz visu populāciju. Lai gan taukskābju sastāvs mātes pienā pasaulē ir plaši pētīts, apliecinot taukskābju sastāva mainību mātes pienā ģeogrāfisko un uztura tradīciju dēļ, Latvijā nav noteikts un analizēts taukskābju sastāvs mātes pienā. Trūkst arī datu par esenciālo un potenciāli toksisko elementu saturu mātes pienā Latvijā, nav izvērtēti arī uztura paradumi sievietēm zīdīšanas periodā Latvijā. Tas norāda uz nepieciešamību veikt pētījumu šajā jomā, jo iegūtie dati sniegtu informāciju par nacionālajām atšķirībām, ļautu izvērtēt uzturvielu nodrošinājumu sievietēm Latvijā un uztura ietekmi uz mātes piena sastāvu un attiecīgi uzturvielu nodrošinājumu zīdaiņiem," par tēmas aktualitāti stāsta jaunā zinātniece.

Promocijas darbā tika analizēts nobrieduša mātes piena sastāvs, nosakot olbaltumvielu, laktozes, tauku, taukskābju, esenciālo (Ca, Mg, Na, K, Zn, Se, Mn, Fe, Cu, Co, Cr) un potenciāli toksisko elementu (Al, Ni, As, Sr, Cd, Sn, Sb, Pb) saturs, izvērtētas sievietes uzturu zīdīšanas periodā atbilstoši vadlīnijām nacionālajā un Eiropas līmenī, novērtēta uztura ietekme uz mātes piena sastāvu, kā arī noslēgumā tika teorētiski novērtēts pētījuma ietvaros analizēto uzturvielu nodrošinājums ar mātes pienu ekskluzīvi zīdītiem zīdaiņiem.

Promocijas darba zinātniskā vadītājas: 
LLU profesore Dr.sc.ing. Inga Ciproviča (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4495-4845) un RSU asociētā profesore Dr.med. Dace Zavadska.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīklā.

Promocijas darba piešķirts DOI (Digital Object Identification).

Pievienots 30/09/2021