Pārlekt uz galveno saturu

Vadība Administrācija Fakultātes Dienesta viesnīcas
Vadība
Irina Arhipova
Zinātņu prorektore
Rektorāts
63027066
Ziedonis Helvigs
Kanclers
Rektorāts
29266936
Aigars Laizāns
Studiju prorektors
Rektorāts
29233450
Irina Pilvere
Rektore
Rektorāts
63022584
Administrācija
Voldemārs Bariss
Starptautiskās sadarbības centra vadītājs
Starptautiskās sadarbības centrs
29460976
Santa Barsukova
Galvenā grāmatvede
Resursu uzskaites centrs
63080709
Lāsma Dauvarte
Galvenā speciāliste
Studiju centrs
63005703; 20227755
Ilona Dobelniece
Bibliotēkas direktore
Fundamentālā bibliotēka
63005695
Unda Ģēģere
Vadītāja
Mazo dzīvnieku patversme
63024665
Nadežda Karpova-Sadigova
Lietvedības daļas vadītāja
Lietvedības daļa
63005620
Edmunds Korzunovs
It un zinātniskā aprīkojuma centra vadītājs
IT un zinātniskā aprīkojuma centrs
26322644
Ainis Lagzdiņš
Laboratorijas vadītājs
Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija
63029908
Lāsma Līcīte-Ķurbe
Komunikācijas un mārketinga centra vadītāja
Komunikācijas un mārketinga centrs
26400991
Ginta Linīte
Muzeja vadītāja
Komunikācijas un mārketinga centrs
63005617
Sandra Muižniece-Brasava
Nodaļas vadītāja
Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa
29134693
Aleksejs Nipers
Administratīvā centra vadītājs
Administratīvais centrs
63022584
Anita Prūse
Studentu kluba vadītāja
Studentu klubs
26498504
Tatjana Šinkus
Pētniece
Valodu centrs
Sandra Sproģe
Studiju centra vadītāja
Studiju centrs
63005681
Gundega Stradiņa
Rektora palīdze
Administratīvais centrs
63022584; 28337913
Ilvita Švāne
Mūžizglītības centra vadītāja
Mūžizglītības centrs
26340144
Nora Tomane
Finanšu plānošanas centra vadītāja
Finanšu plānošanas centrs
63005690
Anda Valdovska
Laboratorijas vadītāja
LLU Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija
25677622; 26525501
Dace Vērdiņa
Personāldaļas vadītāja
Personāldaļa
63005697
Jānis Vītols
Sporta centra direktors
Sporta centrs
63027563
Fakultātes
Zane Beitere-Šeļegovska
Prodekāne
Tehniskā fakultāte
28321360
Dekanāts
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
63021075
Armands Celms
Dekāns
Vides un būvzinātņu fakultāte
63026152; 29131631
Aina Dobele
Prodekāne
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
63025170; 26338878
Ilmārs Dukulis
Dekāns
Tehniskā fakultāte
29479175
Dekanāts
Veterinārmedicīnas fakultāte
63024662
Linda Grinberga
Prodekāne
Vides un būvzinātņu fakultāte
29677858
Kaspars Kovaļenko
Dekāns
Veterinārmedicīnas fakultāte
29344433
Solveiga Luguza
Prodekāne
Meža fakultāte
29552104
Dekanāts
Meža fakultāte
63021619
Mārtiņš Šabovics
Dekāns
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
26440557
Dekanāts
Lauksaimniecības fakultāte
63005679
Dace Siliņa
Dekāne
Lauksaimniecības fakultāte
63005679; 29821882
Linards Sisenis
Dekāns
Meža fakultāte
22012770
Dekanāts
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
63005705 63005705 63005705
Lelde Tītmane
Prodekāne
Veterinārmedicīnas fakultāte
63024662
Dekanāts
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
63020248
Viktorija Zagorska
Direktore
LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts
29740492
Dekanāts
Vides un būvzinātņu fakultāte
63021413, 20202256
Dekanāts
Tehniskā fakultāte
63020762, 27860257
Andra Zvirbule
Dekāne
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
63020248; 26442235
Līga Zvirgzdiņa
Prodekāne
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
63005707
Dienesta viesnīcas
Rudīte Blekte
Pārvaldniece (9.,10.d.v.)
9. dienesta viesnīca
29155059
Antra Buldinska
Pārvaldniece
1.-4. dienesta viesnīcas
28385899
Vanda Karlinska
Pārvaldniece
6. un 8. dienesta viesnīca
25419650