Pārlekt uz galveno saturu
Atpakaļ pie saraksta

Darba piedāvājums!

Uzņēmuma nosaukums Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Vakance Digitalizācijas procesu koordinators (uz Projekta darbības laiku)
Kontaktinformācija iksd.personal@riga.lv
Kur sūtīt CV iksd.personal@riga.lv
Aktuāli līdz 2023-03-21
Apraksts

RD IKSD Digitalizācijas procesu koordinators (uz Projekta darbības laiku līdz 31.12.2026.)

Darba pienākumi

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments īsteno projektu “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm”, kura mērķis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestāžu nodrošināšana ar mācību procesam atbilstošu, izmaksu efektīvu un drošu portatīvo datortehniku, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem mācību procesā, lai paaugstinātu mācību efektivitāti un mazinātu nevienlīdzību.

 • nodrošināt Projekta aktivitāšu ieviešanu un īstenošanu saskaņā ar Projekta finansēšanas un ieviešanas plānu, sadarbojoties ar Projekta vadītāju, Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju, Departamentu, Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru u.c. projekta īstenošanā iesaistītajām iestādēm;
 • apzināt situāciju Rīgas valstspilsētas pašvaldības skolu (turpmāk – skolas) datoru pielietojamībā digitalizācijas procesā;
 • nodrošināt digitalizācijas procesa vadību – izstrādāt un īstenot skolu digitalizācijas plānu iegādāto portatīvo datoru efektīvam izmantojumam;
 • analizēt sasniegtos rezultātus digitalizācijas procesa īstenošanā, izstrādāt priekšlikumus un veikt korekcijas plānā ar nepieciešamajām darbībām digitalizācijas procesa uzlabošanā, kā arī darbojošos procedūru n metožu pārskatīšanu un uzlabošanu;
 • palīdzēt risināt skolu digitalizācijas procesa jautājumus, pēc projekta vadītāja un Departamenta atbildīgo darbinieku norādījumiem, sekot līdzi to izpildei un informē par to virzību;
 • nodrošināt skolām un pedagogiem metodiskā atbalsta procesa vadību mērķtiecīgai portatīvo datoru lietošanai;
 • apzināt metodiskā atbalsta svarīgākos jautājumus un organizēt to nodrošināšanu;
 • ievērot Projekta aktivitāšu termiņus;
 • saskaņā ar Projekta vadītāja norādījumiem un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt Projekta dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu un informācijas tehnoloģijas;
 • nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu iestāžu digitalizācijas procesa koordinēšanā;
 • piedalīties darba grupās, komisijās vai citās aktivitātēs, koordinēt sadarbību starp institūcijām digitalizācijas procesa īstenošanas ietvaros;
 • sekot līdzi aktualitātēm izglītības digitalizācijas jomā, informēt par izmaiņām projekta vadības komandu un sagatavot viedokli par tām;
 • sadarboties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta speciālistiem, struktūrvienībām un padotībā esošajām iestādēm, kā arī ar citām Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienībām, valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām, lai nodrošinātu sekmīgu Projekta īstenošanu.

Prasības kandidātiem

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams IT jomā);
 • vismaz 3 gadu pieredze izglītības darbā;
 • izglītības iestāžu darba specifikas pārzināšana;
 • zināšanas procesu plānošanā, ieviešanā, īstenošanā un dokumentu sagatavošanā;
 • spēja orientēties IT un izglītības jomu problemātikā;
 • spēja plānot un noteikt darbības prioritāte, pastāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • vadības iemaņas, labas komunikācijas, saskarsmes un organizatoriskās prasmes;
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz divu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī.

Piedāvājums

Digitalizācijas procesu koordinatora atalgojums EUR 1600 pirms nodokļu nomaksas.

Piezīmes

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV līdz 21.03.2023. ieskaitot nosūtīt elektroniski Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Personāla vadības nodaļai uz e-pastu iksd.personal@riga.lv Informācija pa tālruni 25707439­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.

Informācija par atlases rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz pārrunām.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Izglītības,  kultūras un sporta departaments). Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539. Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.


Pārzinis pretendenta personas datu apstrādei ir pašvaldība (adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; e-pasta adrese: riga@riga.lv).

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs (adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007; e-pasta adrese: dac@riga.lv). 7. Ja atlases procesā tiek piesaistīts profesionāls personāla atlases komersants, par to pretendents tiek informēts darba sludinājumā.

Personāla atlases komersants tajā atlases procesa daļā, kurā viņš veic pienākumus kā atlases jomas profesionālis, ir personas datu pārzinis vai apstrādātājs (ņemot vērā doto uzdevumu), un līgumā ar to ir ietvertas personas datu aizsardzības prasības. Profesionāls personāla atlases komersants kā pārzinis atlases procesa daļā nodrošina pretendentu informēšanu par tā personas datu apstrādi atlases procesā.