Pārlekt uz galveno saturu

Uzņemšana doktora studijās

bilde

Ja esi ieguvis maģistra grādu un vēlies paaugstināt savu konkurētspēju, pilnveidoties akadēmiskajā un pētnieciskajā jomā, NĀC STUDĒT Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktora studiju programmās!

  Doktora studiju programmas izvēle

  Iesniedzamie dokumenti

  Līdz dokumentu iesniegšanai pretendents vienojas ar potenciālo promocijas darba vadītāju par promocijas darba vadīšanu un promocijas darba tēmu.

  • iesniegumu (pēc noteiktas formas);
  • pretendenta pieteikumu, saskaņā ar izvēlēto studiju programmu (pēc noteiktas formas);
  • apstiprinātu maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma kopijas (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālus), nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu diploma un tā pielikuma tulkojumu angļu vai valsts valodā;
  • pretendenta un potenciālā promocijas darba vadītāja lietišķās biogrāfijas (Europass Curriculum Vitae);
  • potenciālā promocijas darba vadītāja ieteikumu;
  • pases vai personas apliecības kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • Akadēmiskā Informācijas centra (AIC) izsniegtās izziņas kopiju, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • uzturēšanās atļaujas kopiju, pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • vienu fotokartīti (3x4 cm);
  • apliecinājumu (maksājuma uzdevums) par reģistrācijas maksas ieskaitīšanu LLU kontā.

  Reģistrācijas maksu 30.00 EUR par dokumentu iesniegšanu var veikt tikai ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā. LLU rekvizīti pieteikuma apmaksai: