Pārlekt uz galveno saturu

Doktora studiju programmas

Doktora studijas LLU notiek akreditētās programmās, saskaņā ar LR likumiem, starptautiskajiem līgumiem, MK noteikumiem, LLU Satversmi, Doktora studiju nolikumu un tam pakārtotajiem LLU dokumentiem.

LLU fakultātēs tiek realizētas 11 doktora studiju programmas astoņās izglītības tematiskajās jomās - Pedagogu izglītība un izglītības zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, arhitektūra un būvniecība, ražošana un pārstrāde, lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, veterinārija, vides aizsardzība. Noskaidrot informāciju par doktora studiju programmu direktoriem var šeit, savukārt akreditācijas termiņus, budžeta vietu skaitu un studiju maksas apmēru izvēlētajā doktora studiju programmā, var studiju programmu katalogā.

Pēc maģistra grāda iegūšanas, LLU piedāvā turpināt studijas šādās doktora studiju programmās:

Studiju programmas