Pārlekt uz galveno saturu
Atpakaļ
LLU/2018/161/AK (E-konkurss) Mēriekārtu komplekta robotu manipulatoram iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros
Pretendentam piedāvājums ir jāsagatavo un jāiesniedz Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā publicētās formas.
Iepirkuma dokumenti:
Veids Datne Izmērs Publicēts
Nolikums fileKonkursa Nr. LLU 2018/161/AK nolikums 62 kB 13.12.2018
Nolikums fileKonkursa Nr. LLU 2018/161/AK pielikums Nr.1 26 kB 13.12.2018
Nolikums fileKonkursa Nr. LLU 2018/161/AK pielikums Nr.2 24 kB 13.12.2018
Nolikums fileKonkursa Nr. LLU 2018/161/AK pielikums Nr.3 245 kB 13.12.2018
Nolikums fileKonkursa Nr. LLU 2018/161/AK pielikums Nr.4 20 kB 13.12.2018
Nolikums fileKonkursa Nr. LLU 2018/161/AK pielikums Nr.5 32 kB 13.12.2018
Lēmums fileKonkursa Nr. LLU 2018/161/AK ziņojums 256 kB 11.02.2019
Līgums fileIEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 2019-LLU-16 396 kB 25.02.2019
Pieteikšanās termiņš beidzies: 14.01.2019
Publicēts: 15.12.2018