Pārlekt uz galveno saturu

Kas ir bioekonomika?

Ko pasaulē saprot ar jēdzienu “bioekonomika”?

Jēdziens bioekonomika vai bio bāzēta ekonomika tiek lietots salīdzinoši plaši, tomēr tikai aptuveni trešdaļā stratēģisko dokumentu bioekonomikai ir formulēta definīcija. Ir valstis, kur ar bioekonomiku tiek saprastas biotehnoloģijas veselības sektorā (piemēram, ASV, Indijā). Vairākās valstīs ir tradicionāla pieeja šī jēdziena skaidrošanā, aptverot lauksaimniecību, mežsaimniecību un jūras ekonomiku un attīstot jaunas biomasas pievienotās vērtības ķēdes (piemēram, Kanādā, Somijā). Savukārt trešais virziens bioekonomikā iekļauj jaunas industrijas ar augsto (high-tech) tehnoloģiju attīstību (piemēram, Nīderlandē, Japānā).  

Ko ar bioekonomiku saprot Latvijā?

Bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kas balstās bioresursu izmantošanā, lai saražotu pārtiku un barību, enerģiju, preces un pakalpojumus. Bioekonomika ietver sevī gan bioresursu primāru ražošanu, gan to pārstrādi, ražojot pārtiku, barību, enerģiju un citas preces, gan bioresursos balstītus pakalpojumus.