Pārlekt uz galveno saturu

Mežsaimniecība un kokapstrāde

Galvenās LLU un uzņēmēju sadarbības jomas attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas:

  • mežsaimniecības tehnoloģijas;
  • kokrūpniecības tehnoloģijas.

Piedāvātās tēmas

Konsultants / Specialist

Kontktinfomācija / Contacts

Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšana un kvalitātes vērtēšana   Mg. sc. ing.Jānis Magaznieks,
Mg. sc. ing.Mareks Millers

janis.magaznieks@llu.lv,
mareks.millers@llu.lv

Latvijas galveno koku sugu īpašību, mizas biezuma, raukuma un kvalitātes rādītāji 
Stumbru racionāla sagarumošana
Kokmateriālu transports Mg. sc. ing. Mareks Millers mareks.millers@llu.lv
Meža ceļu projektēšana, būve, ekspluatācija 
Cirsmu izstrādes tehnoloģija Dr.sc.ing. Ziedonis Sarmulis   63021104
Zāģmateriālu žāvēšana Dr. sc. ing. Edgars Bukšāns 63023264, mfkok@llu.lv
Koka izstrādājumu ražošana   Mg. sc. ing. Andrejs Domkins 29242363, mfkok@llu.lv
Līmes un koksnes līmēšana   Mag.sc.ing. Laimonis  Kūliņš,
Dr. sc. ing. Laura Laiveniece
63023264, laura.laiveniece@llu.lv
Koksnes apdare   Mg. sc. ing.Vilnis Jakovļevs vilnis.jakovļevs@llu.lv
Vides ietekmes vērtēšana, biometrija  Dr. habil. biol. Imants Liepa 63026322
Dendroekoloģija, bioindikācijas metožu pielietošana
Atsevišķu koku un audžu pieauguma novērtēšana 
Augu nosaukumu nomenklatūra Dr. biol. Viesturs Šulcs viesturs.sulcs@llu.lv
Dendroloģija un ģeobotānika  
Botānikas un dendroloģijas herbāriju uzturēšana   Ing.silv. Rūta Kazāka ruta.kazaka@llu.lv
Medniecība, medību saimniecība   Dr.silv. Linards Sisenis linards.sisenis@llu.lv
Taksidermija 
Bioloģiski vērtīgo pļavu apsaimniekošana  Dr.silv. Inga Straupe

inga.straupe@llu.lv

Biotopu novērtējums (ekspertīze)
Dabisko meža biotopu apsaimniekošana 
Kopšanas cirtes un augošu koku atzarošana Mg. silv. Edgars Dubrovskis edgars.dubrovskis@llu.lv
Meža atjaunošanas un kopšanas modeļu demonstrējumi Jelgavas mežu novadā  
Meža aizsardzība un apsardzība  Dr.silv. Olga Miezīte olga.miezite@.llu.lv
Meža apsaimniekošanas risku novērtējums
Meža augsnes, biogēno elementu aprite meža ekosistēmās Dr.silv. Aigars Indriksons aigars.indriksons@llu.lv
Hidroloģiskā režīma novērtējums meža un purva ekosistēmās
Meža botānika un fitocenoloģija
Meža selekcija un ģenētika Dr.silv. Āris Jansons,
Mg. silv. Baiba Jansone
aris.jansons@llu.lv,
baiba.jansone@llu.lv
Kokaugu adaptācija klimata izmaiņām, ģeogrāfiskās kultūras 
Meža atjaunošana, meža kokaudzētavas 
Dendroloģija, sadzīvē vērtīgie pašmāju un introducētie kokaugi   Mg.silv. Solveiga Luguza solveiga.luguza@llu.lv
Dendrohronoloģija, dendroklimatoloģija  
Matemātisko metožu pielietojums zinātnisko datu apstrādē  
Meža atjaunošana, meža kokaudzētavas
Dabisko meža biotopu novērtējums Mg.silv. Līga Liepa liga.liepa@llu.lv
Ekosistēmu pakalpojumi 
Meža putnu un zīdītāju bioloģija
Mežsaimniecība   Mg.silv. Edgars Dubrovskis edgars.dubrovskis@llu.lv
Enerģētiskās koksnes resursu apjoma novērtējums
Zīmējumu veidošana mācību un zinātniskajiem izdevumiem   Ing.silv. Rūta Kazāka ruta.kazaka@llu.lv