Pārlekt uz galveno saturu

Pārtika

Galvenās LLU un uzņēmēju sadarbības jomas attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas:

  • pārtikas tehnoloģija, kvalitāte un drošība.

Piedāvātās tēmas

Konsultanti

Kontaktinformācija

Zivju produktu kvalitātes izpēte un derīguma termiņa noteikšana Dr.sc.ing. Ilze Grāmatiņa Rīgas iela 22, 218. kab., 6321075, ilze.gramatina@llu.lv
Gaļas produktu kvalitātes izpēte un derīguma termiņa noteikšana 
Zivju un gaļas kvalitātes izpēte
Augu ekstraktu pielietojums gaļas un zivju pārstrādē
Augstspiediena apstrādes ietekme uz gaļas, zivju kvalitāti un derīguma termiņu
Sous vides tehnoloģijas pielietojums gaļas un zivju produktu ražošanā
Aizsargkultūru pielietojums gaļas un gaļas produktu derīguma termiņa pagarināšanā
Gaļas kvalitātes izmaiņas nogatavināšanas procesa laikā
Jaunu augļu, dārzeņu produktu izstrāde Dr. sc. ing. Solvita Kampuse Rīgas iela 22, skampuse@inbox.lv
Derīguma termiņa noteikšana un pagarināšanas iespējas augļu, dārzeņu produktos
Augļu, dārzeņu produkti ar paaugstinātu bioaktīvo vielu saturu
Dažādu tehnoloģisko risinājumu pielietojums bioaktīvo savienojumu saglabāšanai augļu, dārzeņu produktos
Jaunu pārtikas produktu izstrāde un kvalitātes izvērtējums, pārtikas produktu derīguma termiņa pagarināšanas iespējas, pārtikas produktu derīguma termiņa noteikšana, tai skaitā paātrinātās derīguma termiņa metodes izmantošana Dr. sc. ing. Tatjana Ķince Rīgas iela 22,  tatjana.kince@llu.lv
Alternatīvie, netradicionālie olbaltumvielu avoti  Dr. sc. ing. Ilga Gedrovica ilga.gedrovica@llu.lv
Augu bioloģiski aktīvie savienojumi, dabīgie antioksidanti, to izmantošanas iespējas pārtika produktos Dr. sc. ing. Lolita Tomsone lolita.tomsone@llu.lv 
Piena (konvencionālā un bioloģiskā) kvalitātes izpēte    
Jaunpiena kvalitātes izvērtējums un to izmantošana jauno produktu radīšanai Dr. sc. ing. Jeļena Zagorska Rīgas iela 22,
63021075, jelena.zagorska@llu.lv
Sūkalu pārstrādes iespējas un tehnoloģijas
Derīguma termiņa pagarināšanas iespējas 
Piena desertu receptūru izstrāde un pilnveidošana
Skābpiena produktu kvalitātes izpēte un pilnveidošana (ieraugi, enzīmi, piedevas)
Sviesta un līdzīgo produktu kvalitātes izpēte un pilnveidošana
Pārtikas produktu sensorā novērtēšana Dr. sc. ing. Evita Straumīte evita.straumite@llu.lv
Jaunu produktu izstrāde no graudaugiem un to kvalitātes izvērtēšana
Piena pārstrādes tehnoloģijas, produktu kvalitāte un nekaitīgums Dr. sc. ing. Inga Ciproviča inga.ciprovica@llu.lv
Piena produktu biopieejamība, veselīguma marķējums
Pārtikas iepakojuma  materiālu un iepakošanas tehnoloģiju (VP, MAP, EMAP, Sous  vide, aktīvais un inteliģentais iepakojums, un termiskā apstrāde iepakojumā) izmantošana pārtikas produktu  realizācijas termiņa  nodrošināšanai / pagarināšanai Prof.,Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava sandra.muizniece@llu.lv
Dabai  draudzīgo un  konvencionālo ( vienslāņa un daudzslāņu  laminētie materiāli) iepakojumu optimizācija
Iepakojums  kā būtisks  pārtikas produktu  pievienotās vērtības elements
Jaunu pārtikas produktu izstrāde un kvalitātes izvērtējums Dr. sc. ing. Mārtiņš Šabovics martins.sabovics@llu.lv
Graudaugu produktu (miltu) ekstruģēšana
Gaistošo savienojumu identificēšana pārtikas produktos pielietojot gāzu hromatogrāfu
Pārtikas produktu struktūrmehānisko īpašību noteikšana
Bioloģiski aktīvie savienojumi un to noteikšanas metodes augu valsts produktos Dr. sc. ing. Māra Dūma mara.duma@llu.lv
Pārtikas produktu HPLC analīzes Bc. chem. Anete Ķeķe anete.keke@llu.lv
Pārtikas produktu HPLC analīzes/ bezalkoholiskie dzērieni Dr. sc. ing. Ingmārs Cikmanis ingmars.cinkmanis@llu.lv
Ūdens analīzes Dr.chem. Ilze Čakste ilze.cakste@llu.lv
Iepakojuma materiālu īpašības
Uzturs, veselīgs uzturs dažādām iedzīvotāju grupām, diētas, vegānisms, uztura ieradumu pētījumi, uztura rekomendācijas Dr. sc. ing. Ilze Beitāne ilze.beitane@llu.lv
Gaļas pārstrādes tehnoloģijas Mg.sc.ing. Sanita Sazonova sanita.sazonova@llu.lv
Gaļas blakusproduktu pārstrāde, kurus var izmantot cilvēku uzturā
Zivju pārstrādes tehnoloģijas