Pārlekt uz galveno saturu

Dažādu šķirņu aitu un to krustojumu piemērotība kvalitatīvu liemeņu un jēra gaļas ieguvei

Projekta numurs
S332
Struktūrvienības kods
S332

Pateicoties Zemkopības ministrijas finansiālajam atbalstam un ciešajai sadarbībai ar biedrību „Latvijas aitu audzētāju asociācija” (turpmāk tekstā LAAA), kā arī aitu audzētājiem Latvijā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk LLU) Lauksaimniecības fakultātes (turpmāk LF) Dzīvnieku zinātņu institūta pētniekiem bija iespējams īstenot vērienīgu projektu par Latvijā audzēto šķirņu aitu un to krustojumu nobarošanas iespējām, iegūto liemeņu un gaļas kvalitāti.
Ir uzkrāts apjomīgs skaitļu materiāls, kas tiks apkopots, kā arī turpmāk izmantots dažāda līmeņa studiju darbos, publikācijās un zinātniskās konferencēs.
Līdz šim projekta izstrādes laikā, sagatavotas un, dažāda līmeņa zinātniskos un populārzinātniskos izdevumos, nopublicētas 22 publikācijas, no tām 14 angļu un 8 latviešu valodā, sniegti ziņojumi vietējas un starptautiskas nozīmes konferencēs, tādā veidā veicinot Latvijas valsts, LLU un LAAA atpazīstamību Eiropas Savienībā un pasaulē.
Iekļaujot lekciju materiālos projektā, iegūtos rezultātus, izdevies ieinteresēt LLU LF studentus aitkopības jautājumu pētniecībā, aizstāvēti vairāki bakalaura un maģistra darbi. Divi LLU LF doktoranti ir izvēlējušies savu zinātnisko darbību (promocijas darba izstrādi) saistīt ar aitkopības nozari.
Šajā pētījuma gadā tika papildināti dati par Latvijā izmantoto gaļas tipa un Latvijas tumšgalves un gaļas tipa šķirņu krustojuma jēru nobarošanas iespējām, iegūstamā liemeņa un gaļas kvalitāti.

Iestādes loma projektā
Projekta iesniedzējs
Sadarbības partneri
LAD
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Skaidrot, kuras no Latvijā audzētajām aitu šķirnēm un to krustojumiem ir piemēroti kvalitatīvu liemeņu un gaļas ieguvei.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projekta mērķu sasniegšanai 2018. gadā bija plānots:
1. Intensīvai nobarošanai iegādāties Tekselas, Oksforddaunas, Šarolē, Il-de-France šķirnes jērus un to krustojumus ar LT šķirni, kā arī LT x DOR šķirnes krustojumus.
2. Nobarošanai ganībās iegādāties vismaz divus jērus no pētījumā izmantotajām kombinētā tipa šķirnēm un krustojumiem.
3. Kontrolnobarošanā (stacijā) veikt iegādāto jēru dzīvmasas kontroli, ultraskaņas mērījumus muskuļaudu un taukaudu attīstības novērtēšanai, analizēt un salīdzināt iegūtās gaļas ķīmisko sastāvu, novērtēt iegūto jēru liemeņu un to daļu kvalitāti, kā arī veikt pētījuma laikā patērētās barības uzskaiti un barības izmaksu kalkulāciju intensīvi nobaroto jēru grupām.
4. Gaļas tipa šķirnes aitu audzēšanas saimniecībās veikt pētījumā izmantoto šķirņu un krustojuma jēru dzīvmasas uzskaiti un ultraskaņas mērījumus muskuļaudu un taukaudu attīstības novērtēšanai.
5. Sagatavot iegūto datu bāzi, veikt datu analīzi.
6. Sagatavot rezultātu kopsavilkumu.
7. Organizēt semināru.
Projekts īstenots ar LAAA līdzdalību (LLU iepirkums Nr. LLU/2018/83/mi)

Projekta budžets

42 686.00 EUR

Projekta vadītājs
Daina Kairiša
Pievienots 21/05/2018