Pārlekt uz galveno saturu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas būvniecības specialitātes absolventiem būs iespēja turpināt studijas LIF Būvniecības programmā

28. janvārī LLU Lauku inženieru fakultātes (LIF) mācībspēku delegācija viesojās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, lai pārrunātu sadarbības iespējas Būvniecības specialitātes studiju un zinātnes jomās. 

LLU mācībspēkiem bija iespēja tikties ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes dekāni Ēriku Teirumnieku, studiju virziena „Arhitektūra un būvniecība”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība” direktoru Alekseju Avotu, kā arī pasniedzējiem - LLU doktorantiem Staņislavu Pleikšni un Edmundu Visocki un citiem mācībspēkiem.

Kā viens no sadarbības virzieniem tika apspriestas RTA Būvniecības 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas absolventu studiju turpināšanas iespējas LLU Lauku inženieru fakultātes 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”.  Tas ļautu RTA absolventiem uzsākt studijas LIF piedāvātajā studiju programmā uzreiz 4.kursā un divos gados iegūt būvinženiera kvalifikāciju. Šāds sadarbības līgums jau ir noslēgts ar Rīgas Celtniecības koledžu, kuras absolventiem šāda iespēja pastāv jau vairākus gadus. 

Vizītes laikā viesi tika iepazīstināti ar 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Būvniecība”, parādīti studiju noslēguma darbi, kā arī bija iespēja apskatīt jauno, mājīgo Inženierzinātņu fakultāti – studiju un atpūtas telpas, bibliotēku, laboratorijas. Tāpat mācībspēkiem bija iespēja apskatīt akadēmijas rekonstruētās kultūrvēsturiskās ēkas telpas un iepazīties ar Vides dizaina 1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmas studentu darbiem. Sarunās ar Vides dizaina programmas mācībspēkiem apspriesta iespēja šīs programmas studentu un pasniedzēju ciešākai sadarbībai ar LIF ainavu arhitektūras specialitāti, organizējot un piedaloties kopīgos plenēros, kā arī RTA absolventiem piedāvājot turpināt studijas LIF ainavu arhitektūras studiju programmā.

LLU pārstāvēja LIF dekāne D.Zigmunde, Arhitektūras un būvniecības katedras vadītāja, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība” direktore S.Gusta, Arhitektūras un būvniecības katedras prof. J.Skujāns, asoc.prof. S.Štrausa, Būvkonstrukciju katedras asoc.prof. G.Andersons, Tehniskās fakultātes prof. A.Āboltiņš.

Tikšanās noslēgumā tika apskatīts arī jaunais Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais kultūras centrs Rēzeknē “Latgales vēstniecība GORS” un arhitektoniski interesantais objekts - Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs".

Informāciju sagatavoja Arhitektūras un būvniecības katedras vadītāja S.Gusta.

Pievienots 23/02/2016