Pārlekt uz galveno saturu

Veterinārmedicīnas fakultātē

PA DZĪVNIEKU PĒDĀM 

Kontaktpersona: Veterinārmedicīnas fakultātes prodekāne, Dr.med.vet. Dace Bērziņa. E-pasts: dace.berzina@llu.lv

Studijas Veterinārmedicīnas fakultātē

10. - 12. kl. skolniekiem, saīsinātā versijā var tikt kombinēta ar jebkuru citu VMF piedāvāto lekciju.

Kontaktpersona: Veterinārmedicīnas fakultātes prodekāne, Dr.med.vet. Dace Bērziņa. E-pasts: dace.berzina@llu.lv

Infekcijas, kas kopīgas cilvēkiem un dzīvniekiem

Kontaktpersona: Doc. Kaspars Kovaļenko. E-pasts: kaspars.kovalenko@llu.lv

Dzīvnieku asiņu morfoloģija un fizioloģija

Paredzēta asins paraugu fizioloģiskā un mikroskopiskā izmeklēšana, tāpēc ne vairāk kā 12 interesentiem.

Kontaktpersona: Prof. Aija Ilgaža. E-pasts: aija.ilgaza@llu.lv un vieslektore Alma Plivča. E-pasts alma.plivca@llu.lv

Toksīni pārtikā

Kontaktpersona: Prof. Anda Valdovska. E-pasts: anda.valdovska@llu.lv

Mēs dzīvnieku pasaulē 

Lekcija parazitoloģijā un praktiski paraugdemonstrējumi

Kontaktpersona: Asoc.prof. Dace Keidāne. E-pasts: dace.keidane@llu.lv

Sikspārņu ekoloģija, bioloģija un aizsardzība

Kontaktpersona: Asoc.prof. Gunārs Pētersons. E-pasts: gunars.petersons@llu.lv

Kaķu un suņu uzvedības modeļi

Kontaktpersona: Vieslektore Astra Ārne. E-pasts: astra.arne@llu.lv

Kustību anatomija un fizioloģija

Paredzēts VMF Osteoloģijas muzeja apmeklējums

Kontaktpersona: Asoc.prof Lauma Mancēviča. E-pasts: lauma.mancevica@llu.lv

Mutes dobuma slimības dzīvniekiem

Kontaktpersona: Asoc.prof. Agris Ilgažs. E-pasts: agris.ilgazs@llu.lv

Ja tiek organizēts brauciens skolēnu grupai ar Eiropas struktūrfondu līdzfinansējumu, vai ir vēlme apvienot vairākas aktivitātes, lūgums sazināties: karjera@llu.lv. 

Pievienots 09/03/2016