Pārlekt uz galveno saturu

Pārlielupē LLU veido Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru

Jūnijā sākās atjaunošanas darbi vēsturiskajā Valdekas pils ratnīcas ēkā, kas atrodas starp Valdekas pili un jauno Pārtikas tehnoloģijas fakultātes ēku un kurā turpmāk tiks izveidots LLU Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs. Šis centrs plānots kā viens no LLU zinātniskās infrastruktūras objektiem Pārlielupes zinātņu kompleksā, kura izveide norisinās projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana" (1.1.1.4./17/I/003) ietvaros un tiek finansēta no ERAF līdzekļiem.

LLU Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs plānots kā universitātes centrālā laboratorija, kuru pētījumu veikšanai izmantos LLU biozinātņu un inženierzinātņu pētnieki, kā arī citi sadarbības partneri. Tajā tiks izvietotas tādas plaša profila pētniecības iekārtas kā Superkritiskās CO2 ekstrakcijas un hromatogrāfijas-masspekroskopijas sistēmas, Ramana spektrometra un skenējošā elektronu mikroskopa kombinētā sistēma, konfokālais lāzerskenējošais mikroskops un pārvietojams 3D virsmas digitālais mikroskops.

Uz pārbūvēto ēku tiks pārvietots arī LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs, kas šobrīd atrodas Jelgavas pilī un veicina universitātes zinātnieku sadarbību ar uzņēmējiem, atbalsta inovāciju ieviešanu ražošanā un īsteno citas ar zinātniskās pētniecības komercializāciju saistītas aktivitātes. Jaunajās telpās atradīsies arī neliela konferenču un semināru zāle un vieta uzņēmēju konsultācijām.

Līdz šim vēsturiskajā Valdekas pils ratnīcas ēkā atradās universitātes kokapstrādes darbnīca, bet tā nepilnus desmit gadus netika izmantota. Tādējādi ēka pilnībā tiks pārbūvēta jaunizveidotā centra vajadzībām.

Pārbūves darbus veic būvfirma SIA “BūvKORE”, kas 2018. gada maijā uzvarēja LLU iepirkumu konkursā “Ēkas pārbūve par LLU Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru Rīgas ielā 22, Jelgavā”. Būvniecībai paredzēts finansējums 790 423 EUR apmērā, bet jaunā centra iekārtu iegādei - 1,2 milj. EUR. Plānots, ka objekta pārbūve noslēgsies 2019. gada 25. martā.

Jau šobrīd Pārlielupē LLU izvietojusi vairākus studiju un zinātņu infrastruktūras objektus: Pārtikas tehnoloģijas un Veterinārmedicīnas fakultātes ar laboratorijām, daļu no Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūta, Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedru, LLU Veterināro klīniku un LLU Biotehnoloģiju zinātnisko laboratoriju.

Turklāt projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros šajā pilsētas daļā norisinās ēku pārbūve, lai izveidotu jau minēto LLU Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru (Rīgas ielā 22), LLU Augu aizsardzības zinātnisko institūtu un Tehniskās fakultātes Alternatīvo degvielu zinātnisko laboratoriju (abi atradīsies P.Lejiņa ielā 2).

Logo

 

Pievienots 31/07/2018