Pārlekt uz galveno saturu

VBF pētnieki sākuši SEG gāzu mērījumus Lietuvas purvos

25. un 26. oktobrī  Lietuvā notika SEG gāzu kalibrācijas mērījumi ar Picarro G2508 un citām iekārtām, kuras tiek izmantotas projekta “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas zemienē” īstenošanā. Šī projekta ietvaros Latvijas pārstāvji veic mērījumus gan Latvijas, gan Lietuvas purvos. SEG mērījumu projektu LLU vada Vides un būvzinātņu fakultātes pētniece Inga Grīnfelde, bet mērījumos iesaistīti LLU Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas zinātniski asistenti un studiju programmas “Vides un ūdenssaimniecība” studenti.

Kalibrācijas mērījumos piedalījās Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Vācijas pārstāvji. Mērījumi tika veikti kūdras augsnē, kur kūdras slāņa biezums ir viens metrs. Blakus parauglaukumos tika veikti mērījumi ar trīs dažādām SEG mērījumu metodēm. LLU pētnieki mērījumus veica izmantojot iekārtu Picarro G2508, kas ļauj mērījumus veikt lauka apstākļos, ņemot gāzi tieši no kameras un noteikt četras gāzes: ogļskābo gāzi, metānu, dislāpekļa oksīdu, amonjaku un ūdens tvaiku ar vienas sekundes intervālu starp mērījumu nolasījumiem.  

Savukārt Tallinas Tehniskās universitātes pārstāvji mērījumus veica, izmantojot LI-COR iekārtas, bet Vācijas institūta NABU pārstāvji izmantoja kameru sistēmu, kur gāzu paraugi tiks savākti pudelītēs un nosūtīti uz laboratoriju, kur gāzu koncentrācija tiek noteikta izmantojot gāzu hromatogrāfu.

Kalibrācijas mērījumi nepieciešami, jo LIFE+ projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt metodiku un modelēšanas rīku SEG emisiju potenciāla novērtējumam, izmantojot gruntsūdens līmeni un biotopa tipu.

SEG mērījumi Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, un Vācijā notiks turpmākos divus gadus.

Par projektā veiktajiem pētījumiem degradētajos purvos izveidots sižets raidījumā “Izziņas impulss”, kuru iespējams noskatīties šeit: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/10.10.2018-izzinas-impulss-11.-serija.id141432/

Pievienots 30/10/2018