Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! LLU studentu darbi enerģētikā – vieni no labākajiem Latvijā

2018. gada nogalē norisinājās divi studiju noslēguma darbu stipendiju konkursi enerģētikas jomā: Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas, Augstsprieguma tīkls, Schneider Electric un AS „Draka Keila Cables” sadarbībā ar RTU Attīstības fondu organizētais konkurss un Latvenergo studiju noslēguma darbu konkurss. Abos starp laureātiem un balvu ieguvējiem līdztekus citiem ir LLU Tehniskās fakultātes studenti Dainis Vaļeika un Jānis Bērziņš, kuri pētījumos atklājuši konkrētu uzņēmumu darbības uzlabošanas iespējas.

Bakalaura darbu konkurencē par laureātu atzīts Daiņa Vaļeikas bakalaura darbs “Asinhrono elektrodzinēju tehniskā stāvokļa izpēte AS “Balticovo””’. Darba zinātniskais vadītājs ir vieslektors Aleksejs Gedzurs, un students 2018. gada vasarā absolvēja LLU Tehniskās fakultātes studiju programmu “Lietišķā enerģētika”.

Kā skaidro A. Gedzurs, darbā students analizēja asinhrono elektrodzinēju atteices dinamiku un izpētīja  iespējamās atteices iespējas. Tālāk tika veikta asinhrono elektrodzinēju diagnostikas metožu analīze un izvēlēta Parka vektoru metode, lai, veicot eksperimentālos pētījumus, to pielietotu praksē. Students secinājis, ka Parka vektoru metode var tikt izmantota AS "Balticovo" elektrodzinēja tehniskā stāvokļa noteikšanai.

Maģistra darbu konkurencē abos konkursos stipendijas piešķirtas Jānim Bērziņam par maģistra darbu “Temperatūras grafika aprēķina metodikas izstrāde centralizēto siltumapgādes sistēmu efektivitātes uzlabošanai”. Darba zinātniskais vadītājs ir asociētais profesors Vitālijs Osadčuks, un maģistrants 2018. gada vasarā absolvēja LLU Tehniskās fakultātes maģistra studiju programmu “Lauksaimniecības inženierzinātne”.

Jāņa Bērziņa maģistra darba mērķis ir izstrādāt aprēķina metodiku centralizēto siltumapgādes sistēmu (CSS) temperatūras grafika un hidraulisko parametru pārrēķinam siltumtrašu siltuma zudumu samazināšanai.

“Ceļot un rekonstruējot dzīvojamās mājas, kas pieslēgtas pie CSS, tiek izmainīta kopējā lietotāju pieprasītā siltuma jauda, kā rezultātā rodas nepieciešamība pārrēķināt tīklu siltumtehniskos un hidrauliskos parametrus, lai siltumtīklos tiktu nodots tieši tāds siltuma daudzums, kāds ir nepieciešams un tie netiktu pārkurināti.  Tā kā šāds aprēķins ir piņķerīgs un laikietilpīgs, maģistra darbā izstrādāju aprēķina metodiku, ko šādās situācijās var pielietot praktiski jebkuras sistēmas aprēķinam. Veicot teorētisku eksperimentu, secināju, ka pārrēķinot SIA “Ozolnieku KSDU” sistēmas darbības parametrus atbilstoši izstrādātajai metodikai un ieviešot tos ekspluatācijā, siltuma zudumi tiktu samazināti no 19,7% līdz 15,2%, kā rezultātā siltumenerģijas pārdošanas tarifs samazinātos no 61,18 uz 58,42 EUR/MWh,” skaidro J. Bērziņš.

LLU Tehniskās fakultātes studiju programmas “Lietišķā enerģētika” studējošo darbus nozares pārstāvji atzinīgi vērtē ik gadu, tiem kļūstot par dažādu konkursu laureātiem un uzvarētājiem.

Pievienots 07/01/2019