Pārlekt uz galveno saturu

Izsludināta pieteikšanās 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumu 3. kārtai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem. Atlases trešajā kārtā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 13,3 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums vairāk nekā 10,4 miljonu eiro apmērā.

Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiek no š.g. 12. augusta līdz 21. oktobrim. Projektu iesniedzēji var būt zinātniskās institūcijas un  komersanti, kur atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem varēs saņemt gan ar saimniecisko darbību saistītos, gan nesaistītos projektos.

Ar ERAF līdzfinansējumu komersanti varēs veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti, fundamentālos un rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālo izstrādi, nodrošināt tehnoloģisko tiesību aizsardzību un projekta ietvaros radītās zināšanas izplatīt mācību, publikāciju vai zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.

Paredzēts, ka tiek atbalstīti pētniecības projekti, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā un šādu specializācijas jomu attīstībā: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 600 000 eiro, bet minimālais publiskā finansējuma apmērs - 30 000 eiro.

Ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 92,5 procenti (ERAF un valsts budžeta daļa). Savukārt tādiem projektiem, kas ir saistīti ar saimniecisku darbību, maksimālā publiskā finansējuma apmērs ir 25 – 70 procenti, un to nosaka atkarībā no projektā paredzētajām darbībām un projekta iesniedzēja veida.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumos Nr. 34.

Noderīga informācija projektu iesniegumu sagatavošanai tiks sniegta seminārā septembrī. Plašāka informācija par informatīvajiem pasākumiem un pieteikšanās semināra apmeklējumam būs pieejama CFLA mājaslapas sadaļā Pasākumi”.

 

ERAF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi”  ietvaros.

 

Aktuāla informācija

Kontaktpersonas atbalstam projekta pieteikuma sagatavošanā:

Zinātnes un projekta attīstības centrā Tatjana Lejava, t.63005685 (143), Pils 189. kabinetā, Edgars Pažerauskis, t.63080710 (139), Pils 184. kabinetā.

 

ZPAC augstāk norādītās kontakpersonas pēc pieprasījuma sagatavo projekta pietiekuma 4. un 5.pielikumu, kā arī nodrošina ar finanšu vadības un grāmatvedības politiku, aprgrozījuma pārskatiem par 3.gadiem utt. 

  • Lai savlaicīgi sagatavotu nepieciešamos dokumentus, pieprasījumu par to sagatavošanu var sūtīt līdz 10.10.2019 uz

e-pastiem: tatjana.lejava@llu.lv  vai edgars.pazerauskis@llu.lv norādot projekta pieteikuma pilno nosaukumu.

  • Lai saņemtu piekļuves tiesības KPVIS, savus pieteikumus (vārds, uzvārds, amats un personas kods, ieņemamais amats) nosūtīt

e-pastā: edgars.pazerauskis@llu.lv vai tatjana.lejava@llu.lv

Pievienots 12/08/2019