Pārlekt uz galveno saturu

Diskutē par augsnes ilgtspējīgu apsaimniekošanu

Septembra nogalē LLU Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrā aizvadīts Lauksaimniecības fakultātes un Zemkopības ministrijas organizēts seminārs “Augsnes ilgtspējīga apsaimniekošana”, kurā piedalījās ap 60 zinātnieku, valsts pārvaldes iestāžu pārstāvju, lauksaimniecības politikas veidotāju un lauksaimnieku.

Seminārā par dažādiem augsnes izmantošanas aspektiem uzstājās ZM Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja Kristīne Sirmā ar ziņojumu “Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes īpašais ziņojums par klimata pārmaiņām un zemi”, LVMI Silava vadošais pētnieks Andis Lazdiņš ar ziņojumu “SEG emisijas un augsnes oglekļa uzkrājuma izmaiņas LIZ”, LLU Vides un būvzinātņu fakultātes profesors Ainis Lagzdiņš ar ziņojumu “Augsnes apstrādes veidu ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un uztvērējauguietekme uz ūdeņu kvalitāti”, Agroresursu un ekonomikas institūta pētnieks Pēteris Lakovskis ar ziņojumu “Uztvērējaugi un to audzēšanas ieguvumi”, LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks ar ziņojumu “Augsne – ko mēs ar to darām?” un LLU Lauksaimniecības fakultātes profesore Zinta Gaile “Augsnes apstrādes veidi un augsnes apstrādes sistēmas”.

Turklāt pēc ziņojumiem kopā ar zinātniekiem diskusijā piedalījās lauksaimnieki Inese Karlova no SIA “PS Līdums” un Jānis Kaņeps no zemnieku saimniecības “Orhidejas”.

Semināra dalībnieku ziņojumi apskatāmi LLU portāla sadaļā “Zinātne un inovācijas – Klimatam draudzīga lauksaimniecība”.

Pievienots 30/09/2019