Pārlekt uz galveno saturu

Sveic LLU Attīstības fonda stipendiātus

7. oktobrī LLU Jelgavas pilī tika sveikti 2019. gada Attīstības fonda stipendiāti. Dažādu stipendiju programmu apliecības saņēma 13 universitātē studējošie, kuri, būdami aktīvi un studējot ar ļoti labām sekmēm, turpmākā pusgada vai gada laikā ik mēnesi saņems stipendiju. Tās apjoms un izmaksas mērķis katrā programmā ir atšķirīgs, taču visu mecenātu misija ir atbalstīt studentus viņu centienos iegūt augstāko izglītību.

“Stipendijas saņemšana ir svarīgs punkts ikvienam studentam, ko ierakstīt savā lietišķajā biogrāfijā jeb CV. Kāpēc par to jāstāsta citiem un jālielās? Jūs spējāt sasniegt tādus rezultātus, lai kāds, no malas jūsu paveikto vērtējot, jums sniegtu atbalstu. Reizēm atbalsts nav vajadzīgs nemaz tik liels, lai cilvēks spētu izdarīt daudz vairāk. Šis atbalsta finansējums jums palīdzēs būt labākiem studentiem un darbiniekiem. Iespējams, nākotnē paliksiet augstskolā un arī augstskolai palīdzēsiet kļūt labākai. Rainis reiz ir teicis: “Gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot gūtais neatņemams.” Mēs redzam jūsu attīstību nākotnē un ceram, ka nākotnē arī jūs varēsiet sniegt atbalstu kādam, kam tas nepieciešams,” uzrunājot un sveicot stipendiātus, teica LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

Svinīgajā pasākumā stipendijas apliecības tika izsniegtas desmit stipendiju programmās, ko pārvalda LLU Attīstības fonds: Alfrēda Seržāna stipendija, Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija, Latvijas Agronomu biedrības stipendija, SIA “Latvi Dan Agro” stipendija, LLU Studējošo pašpārvaldes stipendija, Mirdzas Oškalnes stipendija, AS “Rīgas dzirnavnieks” stipendija, Jāņa Rūvalda stipendija, Vagneru ģimenes stipendija un LLU Senāta stipendija.

Alfrēda Seržāna stipendija šoruden tika pasniegta pirmo reizi. Tā dibināta LLU Attīstības fondā šī gada pavasarī, lai godinātu kādreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas docenta Alfrēda Seržāna mūža devumu zirgkopībā un atbalstītu Latvijas zirgkopības nozari. Stipendijas mecenāts ir Alfrēda Seržāna dēls Uldis Seržāns.

Pirmo reizi stipendiju ieguva Lauksaimniecības fakultātes 4. kursa studente Vendija Madara Kancāne no Aizkraukles, kura izvēlējusies specializācijas virzienu “Ciltslietu zootehniķis”. Studentei ir teicamas sekmes studijās, zinātniski pētniecisko darbu viņa ir saistījusi ar zirgkopības nozari un arī pati nodarbojas ar jātnieku sportu Z/S “Lielkažoki” Skrīveros un LLU Zirgkopības mācību centrā “Mušķi”. Kā stāsta studentes zinātniskā vadītāja Laine Orbidāne, bakalaura darbā Vendija Madara Kancāne veic vaislas ērzeļu radniecīgo grupu salīdzinājumu pēc jaunzirgu lēciena tehnikas, pirmo reizi izmantojot darbā inovatīvu zirgu vērtēšanas metodi – lineāro profilēšanu, kas praktiskā lietošanā Latvijā tiek šogad ieviesta.  

Par sevi Vendija Madara raksta: “Es nekad neesmu tikusi pieskaitīta tiem jātniekiem, kuriem ir talants strādāt ar zirgu, dabiski labs līdzsvars vai dabiski laba uzsēde. Viss, ko esmu sasniegusi, ir prasījis ļoti daudz darba, daudz asaru un arī sāpju. Daudzas reizes ir gribējies padoties un aiziet no tā visa, īpaši, kad piedzīvots kārtējais kritiens, kas viesis bailes atkal kāpt zirgā un lēkt, bet no aiziešanas mani ir apturējusi apziņa, ka bez zirgiem nespēju iedomāties savu dzīvi. Mani ir atbalstījusi mana ģimene, jo īpaši mana mamma, kurai es vienmēr būšu pateicīga.”

Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija dibināta, jo tās mecenāti savulaik gribējuši palīdzēt Latvijas studentiem, kas vēlas dzīvē sasniegt savus mērķus un palīdzēt attīstīties Latvijas laukiem. Stipendiju šoruden ieguva Tehniskās fakultātes 1. kursa students Ralfs Grickevičs no Tērvetes novada, kurš studē programmā “Lauksaimniecības inženierzinātne”. Vidusskolā sasniedzis augstus rezultātus fizikas, bioloģijas un ķīmijas olimpiādēs, palīdz vecākiem zemnieku saimniecībā un aktīvi nodarbojas ar sportu.

Par sevi Ralfs raksta: “Esmu neatlaidīgs un mērķtiecīgs jaunietis, kurš ir dzimis un audzis laukos - zemnieku ģimenē, tādēļ arī vēlos turpināt savu vecāku iesākto un sasniegto dzīves laikā. Smags darbs mani nebiedē, jo, neskatoties uz dažādām ķibelēm, turpinu darīt iesākto. Tas, iespējams, ir ieaudzināts man no sportošanas - jau 12 gadus trenējos un spēlēju handbolu un arī atrodu laiku tautas dejām.”

Latvijas Agronomu biedrības stipendija šogad nonākusi Lauksaimniecības fakultātes 4. kursa studenta Mārtiņa Andersona rokās. Viņš ir no Saldus novada, un pēc nepilna gada absolvēs universitāti kā agronoms ar specializāciju laukkopībā. Savu brīvo laiku Mārtiņš velta divām nodarbēm – sportam un strādāšanai vecāku zemnieku saimniecībā “Virsaiši”. Vēloties iegūt vairāk praktisko zināšanu par ziemas rapsi un to pašam audzēt, Mārtiņš bakalaura darbu izstrādās par augsnes apstrādes un slāpekļa mēslojuma normas ietekmi uz ziemas rapša augšanu un kvalitāti.  

Par sevi Mārtiņš raksta: “Jau no agras bērnības mani ir aizrāvuši traktori un lauku darbi. Tētis teica, ka biju viens no retajiem bērniem, kurš bērnībā par traktora iedarbināšanu priecājās, nevis sabijās. Pieaugot un mācoties sapratu, ka vēlos ar lauksaimniecību saistīt savu dzīvi. Šobrīd esmu kļuvis par neaizstājamu palīgu vecāku zemnieku saimniecībā. Esmu cilvēks ar augstu atbildības sajūtu, katru darbu, pienākumu vai uzdevumu cenšos izdarīt pēc iespējas labāk. Pateicoties tam, ka jau ilgu laiku strādāju saimniecībā, esmu apguvis spēju ātri pieņemt lēmumus, un atrast risinājumu nestandarta situācijās, jo lauksaimniecībā ir jāspēj ātri un radoši rīkoties.”

SIA “Latvi Dan Agro” stipendijas mērķis ir atbalstīt studējošo pētniecisko un radošo darbību un veicināt pētniecību cūkkopības nozarē. Stipendiju 2019./2020. studiju gadā ieguva Veterinārmedicīnas fakultātes 4. kursa studente Samanta Grasmane no Auces novada. Studiju laikā Samanta veikusi dažādu klīniski epidemioloģisko gadījumu analīzes un kursa darbus “Kumeļu ļaunie ienāši”, “Proteīnu zaudējošā eneteropātija suņiem”, “Anestēzija kastrācijas laikā kaķenei”, “Acs ekstirpācija” un citus. Tie palīdzējuši iedziļināties studiju procesā. Lai piedalītos stipendijas konkursā studente izstrādājusi pētniecisko darbu “Pastereloze cūkām”.

“Paralēli studijām Samanta gūst praktisko pieredzi veterinārārsta praksē Dr. Zaigas veterinārajā klīnikā kā veterinārārsta asistente, kas parāda viņas ieinteresētību savas izvēlētās izglītības programmas padziļinātā apguvē. Studente arī izceļas ar aktīvu darbošanos fakultātes sabiedriskajā dzīvē un piedalās dažādu pasākumu organizēšanā,” Samantu raksturo mācībspēki Veterinārmedicīnas fakultātē.

LLU Studējošo pašpārvaldes stipendiju, kas dibināta kā finansiāls atbalsts LLU studentiem izdevumu segšanai dienesta viesnīcās, ieguva Lauksaimniecības fakultātes 2. kursa studente Kitija Konošonoka no Rīgas un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 2. kursa studente Mairita Skrauča no Līvānu novada.

Kitija Konošonoka ir sabiedriski aktīva studente un pirmajā studiju gadā uzrādījusi ļoti labas sekmes studijās. Par sevi viņa raksta: “Uzsākot studiju gaitas pagājušā gada septembrī, uzreiz iesaistījos savas fakultātes pašpārvaldē un piekritu būt par sporta virziena vadītāju. Aktīvi arī iesaistījos Pirmkursnieku sporta turnīrā, gan komplektējot komandas, gan pati tajā piedaloties. Šī gada maijā pārstāvēju mūsu universitāti Latvijas 29. Universiādē vieglatlētikā, kur kopvērtējumā LLU ieguva 2. vietu. Tāpat esmu piedalījusies fakultātes rīkoto pasākumu un aktivitāšu organizēšanā – Lauksaimniecības fakultātes salidojumā, “Daudzpats kojās”, Valentīndienas ballē Kreklos, Agronomu dienā u.c. Iesaistos arī LLU rīkotajos pasākumos, kā, piemēram, „LLU&Chill” un „Izrāviens”.”

Tāpat arī Mairita Skrauča no paša studiju sākuma iesaistījusies savas fakultātes pašpārvaldes darbā un no otrā semestra uzņēmusies Kultūras virziena vadītājas pienākumus, būdama programmas “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” studente. Par sevi Mairita saka: “Esmu labais gariņš visos darbos. Palīdzēju gatavoties PTF Gada balvai, organizēju Putriķu sešcīņu un Putru dienas, kurā ar komandu sagatavojām 1000 kebabus un ziedojām ienākumus labdarībai. Vienmēr ja ko uzņemos darīt, tad to izdaru līdz galam. Tāpat arī ar universitāti un studējošo pašpārvaldi – cenšos no sirds pildīt pienākumus abās jomās.”

Mirdzas Oškalnes stipendija dibināta, lai finansiāli atbalstītu LLU studējošos, kuri ir aktīvi studijās, pētniecībā un sabiedriskajās aktivitātēs.  Šo stipendiju šajā rudenī ieguva Veterinārmedicīnas fakultātes 5. kursa studente Endija Maraka no Jaunpils novada. Studente spējusi apvienot teicamas sekmes studijās ar LLU Studējošo pašpārvaldes vadītājas darbu, taču nolēmusi vairāk pievērsties pētnieciskajām aktivitātēm. 2017./2018. akadēmiskajā gadā ir aizsākusi tautsaimniecībai būtiska pētījuma izstrādi, nosakot ar molekulāro metožu palīdzību populārākos mastītu ierosinātājus piena paraugos. Ar pētījumu “Mastitis HP3 PCR sensivity” piedaloties studentu zinātniskajā konferencē “Students on their Way to Science”, ieguva augstāko novērtējumu un tiesības izvietot savu pētījuma rakstu Veterinārajā žurnālā.

“Plānojot savu studiju piekto gadu, vēlos vairāk fokusēties zinātnes jomā. Iepriekšējo gadu zinātnē esmu izmantojusi, lai stiprinātu sadarbību ar sadarbības partneriem – saimniecībām un laboratorijas aprīkojuma kompāniju Hydrox. Sadarbībā ar Hydrox un LLKC jūnija vidū uzstājos seminārā, kurā stāstīju par sava pētījuma rezultātiem un aicināju arī citas saimniecības iesaistīties projektā. Lai gan pirmā posma pētījums ir noslēdzies, turpinu uzrunāt saimniecības, lai realizētu pētījuma 2. posmu. Pētījuma 2. posmu paredzēts vairāk sasaistīt ar ģenētisko izpēti. Universitātē ir pieejamas iekārtas šāda pētījuma izveidei, taču reaģenti ir ārkārtīgi dārgi, tāpēc stipendijas iegūšana ir nenovērtējums atbalsts pētījuma tālākai turpināšanai,” par savām iecerēm stāsta Endija.

AS “Rīgas dzirnavnieks” stipendija dibināta, lai atbalstītu izcilus un talantīgus LLU Lauksaimniecības un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studentus, kas vēlas īstenot profesionālo praksi uzņēmumā vai izstrādāt pētījumu par uzņēmumam aktuālu tēmu. Stipendiju šogad ieguva Lauksaimniecības fakultātes 4. kursa students Agris Krūklis no Salaspils. Students izvēlējies agronoma specialitāti laukkopības virzienā. Pirms studijām universitātē viņš ir ieguvis darba pieredzi loģistikā un arī ģimenes zemnieku saimniecībā, kas nodarbojas ar augkopību un aitkopību. Šobrīd kā lielisku profesionālu iespēju redz arī praksi pie stipendijas mecenāta – uzņēmuma “Rīgas dzirnavnieks”.

Par saviem plāniem Agris raksta: “Esmu izvēlējies izstrādāt bakalaura darbu par auzām. Savas saimniecības ietvaros salīdzinu trīs auzu šķirnes – ‘Galant’, ‘Scorpion’ un ‘Avanti’. Šīs šķirnes izvēlējos, jo tās ir audzētas saimniecībā dažādos gados un ir vēlme noskaidrot, kura no tām ir labāka un sniedz saimniecībā augstāku ražu un kvalitāti.” Turklāt auzas ir viens no produktiem, no kurām pārtikas produktus patēriņam rada Rīgas Dzirnavnieks.  

Jāņa Rūvalda stipendijas mērķis ir atbalstīt studējošos, kuriem ir izcilas sekmes fizikā, matemātikā vai ķīmijā. Šajā studiju gadā stipendiju ieguva Vides un būvzinātņu fakultātes 3. kursa studente Liene Leitāne. Studente izvēlējusies studijas programmā “Vide un ūdenssaimniecība” un atzīst, ka stipendija ir kā papildus motivācija pilnvērtīgām studijām un turpmākam darbam zinātnes jomā.

Par sevi Liene raksta: “Mana dzimtā pilsēta ir Jēkabpils, kur esmu absolvējusi Jēkabpils Valsts ģimnāziju. Jau tad izstrādāju savu zinātniski pētniecisko darbu vides zinātnē, kas rezultējās ar pirmo vietu Zemgales reģiona skolēnu ZPD 8. konferencē, līdz ar to ieguvu iespēju iestāties LLU studiju programmā “Vide un ūdenssaimniecība” ārpus konkursa par valsts finansējumu. Ar labām un teicamām sekmēm esmu beigusi 2. kursu un viens no manis apgūtajiem priekšmetiem ar izcilību ir arī studiju priekšmets „Matemātika”. Lai nostiprinātu un iegūtu jaunas zināšanas un prasmes, no 1. kursa darbojos LLU Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā, kur esmu iesaistījusies pētnieciskajā darbībā par siltumnīcefektu gāzu emisiju mērījumiem lauksaimniecības zemēs.”

Vagneru ģimenes stipendija paredzēta studējošajiem lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, lauksaimniecības inženierzinātnes un vides zinātnes nozarēs, un tās mecenāti ir Vagneru ģimene. Stipendiju ieguva Lauksaimniecības fakultātes 2. kursa students Klāvs Elsiņš no Alojas novada. Students ir izvēlējies specializāciju laukkopībā un gatavojas kļūt par agronomu, turklāt ir sabiedriski aktīvs, vada fakultātes studējošo pašpārvaldi, spēlē LLU Studentu teātrī un pārstāv fakultāti vieglatlētikas sacensībās.

Par savām aktivitātēm Klāvs raksta: “Dzimis un audzis vecāku zemnieku saimniecībā, kurā vēl aizvien palīdzu vecākiem ar darbiem. Nācu uz LLU, lai iegūtu zināšanas un pieredzi, ar ko pilnveidot vecāku saimniecību. Taču studiju laikā cenšos maksimāli arī pilnveidot sevi kā personību un piedalīties pašpārvaldes pasākumos, kā arī palīdzu tos organizēt. Esmu uzņēmies arī studentu semināra “Izrāviens 2019” organizēšanu. Šogad apgūstu studiju kursu "Bioloģiskā laukkopība un augļkopība”, nākamajā semestrī arī apgūšu bioloģisko lopkopību, lai varētu pretendēt uz Bioloģiskās saimniecības sertifikāta iegūšanu.”

LLU Senāta stipendiju, kas paredzēta izciliem studentiem studijās, pētnieciskajā darbā un ārpusstudiju aktivitātēs, 2019./2020. studiju gadā ieguvušas Vides un būvzinātņu fakultātes 4. kursa studente Lāsma Lūcija Vēbere, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 4. kursa studente Sabīne Anna Zīverte un Informācijas tehnoloģiju fakultātes 2. kursa studente Sintija Zvirgzdiņa.

Lāsma Lūcija Vēbere ir no Liepājas un studē programmā “Vide un ūdenssaimniecība” ar labām sekmēm. Papildus aizvadītajā gadā vienu semestri studējusi Čehijā Erasmus+ mobilitātes ietvaros. Profesionālajā jomā iegūtās zināšanas studente jau izmantojusi praksē uzņēmumā “Liepājas enerģija”, strādājot Ķīmijas daļā un veicot ūdens un šķeldas analīzes, kā arī gūstot priekšstatu par dabas resursu izmantošanu un ar to aizsardzību saistītajiem pasākumiem uzņēmumā. Ārpus studijām Lāsma Lūcija pārstāv universitāti kā dejotāja LLU jauniešu deju kolektīvā “Skalbe”.

Studiju ietvaros studente iesaistījusies zinātniski pētnieciskajā darbā un ieguvusi nozīmīgas prasmes siltumnīcefekta gāzu emisiju mērīšanā, ūdens kvalitātes noteikšanā un ūdenstilpju skenēšanā. Piedaloties LLU Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas darbā, sagatavotas vairākas zinātniskās publikācijas, kuru līdzautore ir arī jaunā stipendiāte.

Sabīne Anna Zīverte ir no Kocēnu novada un studē programmā “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”. Ēdināšanas nozare ir vieta, kurā Sabīne Anna redz savu profesionālo karjeru, un viņas mērķis ir īstenot tajā dažādus uzlabojumus. Tādēļ pēc bakalaura studiju beigšanas studente plāno maģistrantūras studijas pārtikas higiēnā. Paralēli studijām Sabīne Anna dzied LLU korī “Liepa”, iesaistās fakultātes studējošo pašpārvaldes darbā un vada sporta virzienu, kā arī spērusi savus pirmos soļus pētniecībā, sagatavojot stenda referātu studentu konferencei par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas iespējām transportlīdzekļos.

Sintija Zvirgzdiņa ir no Jelgavas un studē programmā “Datorvadība un datorzinātne” ar ļoti labām un teicamām sekmēm. Jau pirmajā studiju gadā Sintija ir izrādījusi interesi par pētniecisko darbu un ar sava pētījuma rezultātiem, kas tapis sadarbībā ar fakultātes mācībspēkiem, uzstājusies pirmajā starptautiskajā konferencē.

Studente ir aktīva fakultātes studējošo pašpārvaldes pārstāve, vada tajā Kultūras virzienu un piedalās fakultāti un universitāti reprezentējošos pasākumos. Kā atzīst mācībspēki, Sintija ir parādījusi teicamas prasmes sabalansēt studiju, zinātniskās un organizatoriskās aktivitātes. Turklāt ārpus universitātes viņa darbojas arī Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātrī.

LLU Attīstības fonds ir nodibinājums, kas īsteno stipendiju programmas studējošajiem, mācībspēkiem un izciliem zinātniekiem par saziedotajiem līdzekļiem un to dibinājis LLU Senāts.  Līdzekļus stipendiju programmām fonds iegūst no fizisku personu, uzņēmumu ziedojumiem vai universitātei novēlētiem mantojumu fondiem. Par iespējām kļūt par fonda mecenātu lūgums sazināties ar Attīstības fonda vadību. Vairāk informācijas: https://www.llu.lv/lv/attistibas-fonds.

Pievienots 07/10/2019