Pārlekt uz galveno saturu

LLU augu aizsardzības un tehnoloģiju pētnieki sāk darbu atjaunotās telpās

2019. gadā noslēgušies atjaunošanas darbi trīs pētniecībai nozīmīgos LLU objektos, kas atrodas Jelgavas Pārlielupes daļā - Augu aizsardzības zinātniskajā institūtā Paula Lejiņa ielā 2, Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļā un Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļā Rīgas ielā 22. Tādēļ 16. oktobrī aizvadīta atjaunoto telpu atklāšana, un ar tajās īstenoto pētījumu virzieniem iepazīstināti gan valsts pārvaldes iestāžu, gan pašvaldības un uzņēmēju pārstāvji. 

Atklāšanā universitāti sveica sadarbības partneri no Zemkopības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Valsts Augu aizsardzības dienesta, Jelgavas pilsētas un novada pašvaldībām, Zemgales plānošanas reģiona administrācijas un citām organizācijām. Savukārt LLU rektore Irina Pilvere izteica pateicību ēku atjaunošanā iesaistītajiem būvniekiem no uzņēmumiem “Būvkore” un “Arčers”.

Kā pirmās tika atklātas LLU Augu aizsardzības zinātniskā institūta (Agrihorts) telpas, kuru atjaunošanā ieguldīti EUR 1,4 milj., bet zinātniskā inventāra iegādē EUR 400 tūkst. Turklāt blakus ēkai izveidota pilotsiltumnīca eksperimentu īstenošanai, kuru atklāšanā varēja apskatīt ikviens interesents.

Augu aizsardzības zinātniskais institūts LLU ietvarā darbību veic nepilnu gadu un ir viens no konsolidācijas piemēriem universitātē. Taču jaunizveidotais institūts pārstāv vairāk nekā 100 gadus ilgas augu aizsardzības pētniecības tradīcijas. Institūta zinātnieki veic zinātniskos un praktiskos pētījumus par kultūraugiem kaitīgajiem organismiem - slimību ierosinātājiem, kaitēkļiem un nezāļu bioloģiju un mijiedarbību ar kultūraugu. Tāpat tiek izstrādātas, adaptētas un demonstrētas ilgtspējīgas kaitīgo organismu ierobežošanas tehnoloģijas, metodes un produkti. Šobrīd institūta pētnieki īsteno 19 pētnieciskos projektus. Turklāt, pateicoties zinātniskā inventāra papildinājumam, plānots institūta darbību kāpināt un attīstīt.

Dienas turpinājumā tika atklātas LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļas un Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas telpas Rīgas ielā 22, Jelgavā. Abas nodaļas izvietotas vēsturiskajā ratnīcas ēkā Valdekas pils kompleksā un paredzētas visu LLU pārstāvēto zinātņu nozaru fundamentālajiem pētījumiem un zināšanu pārnesei.  Ēkas atjaunošanā ieguldīts finansējums EUR 850 tūkst. apmērā. Taču iekārtu iegāde Viedo tehnoloģiju nodaļā vēl joprojām notiek un kopumā plānots tajā ieguldīt ap EUR 2 milj. lielu finansējumu.

Atjaunotās telpas Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļā paredzētas LLU zinātnieku un uzņēmēju sadarbības veicināšanai, tīklošanās un jaunrades pasākumiem, ideju izstrādes un aprobācijas meistarklasēm, kā arī ar intelektuālā īpašuma aizsardzību saistītiem semināriem un darba grupu pasākumiem.

Turpretim Viedo tehnoloģiju nodaļa ir pilnībā jauna zinātniskā laboratorija, kas šobrīd vēl tiek veidota un kurā paredzēts izvietot jaunās paaudzes pētniecības iekārtas biozinātņu un tehnoloģiju pētījumu īstenošanai.  Tās būs nozīmīgs atbalsts fundamentālajiem pētījumiem lauksaimniecībā, pārtikas zinātnē, veterinārmedicīnā un citās nozarēs un nodrošinās rezultātu starptautisko konkurētspēju un uzticamību. Laboratorijas aprīkojumu veidos gan plaši zināmi un pielietoti instrumenti, gan aparatūra, kas Latvijā nav pieejama un ko varēs izmantot visu LLU fakultāšu un institūtu pētnieki.

Augu aizsardzības zinātniskā institūta, Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļas un Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas atklāšana ir nozīmīgs solis LLU zinātnisko resursu koncentrācijai Pārlielupē, kurā jau izvietotas Veterinārmedicīnas fakultāte, Veterinārā klīnika, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas divas nodaļas, Lauksaimniecības fakultātes Augu aizsardzības un Augu bioloģijas nodaļas, Dārzkopības un apiloģijas laboratorija  un Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra.

Atjaunotās telpas ir daļa no LLU zinātniskās infrastruktūras pilnveides pasākumiem, kas norisinās universitātes īstenotajā projektā “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” (Nr. 1.1.1.4./17/I/003). Tā ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu līdz 2021. gadam zinātniskajā infrastruktūrā tiks ieguldīti EUR 16,7 milj. Projektu LLU īsteno kopā ar sadarbības partneriem - Dārzkopības institūtu un Agroresursu un ekonomikas institūtu.

Zinātniskā infrastruktūra
Pievienots 16/10/2019