Pārlekt uz galveno saturu

LLU viesojas delegācija no Uzbekistānas lauksaimniecības augstskolām

No 1. līdz 8. novembrim LLU Jelgavā pieredzes apmaiņā ieradušies Uzbekistānas lauksaimniecības augstskolu mācībspēki, lai izzinātu mūsdienu agrotehnoloģijas augļkopībā un profesionālo konsultāciju iespējas augļkopjiem. Tāpat vizītes laikā Uzbekistānas kolēģi gūst zināšanas par lauksaimniecības augstākās izglītības specifiku Latvijā un diskutē par jauniem sadarbības virzieniem.

LLU ieradušies Taškentas Valsts agrārās universitātes studiju prorektors un mācībspēki, kā arī Andižānas un Nukuskijas filiāļu akadēmiskais personāls. Turklāt delegāciju pavada arī Uzbekistānas Lauksaimniecības ministrijas un fonda “DAI Globall LLC AVC” pārstāvji.

Nedēļas laikā viesi tiek iepazīstināti ar augstākās izglītības organizācijas principiem Latvijā, bioekonomikas nozaru nozīmi un izglītības lomu tajās, kā arī starptautiskās sadarbības iespējām augstākajā izglītībā un mūžizglītībā. Paralēli informatīvajām lekcijām delegācija dodas pieredzes apmaiņā uz LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, lai iepazītos ar augļu pārstrādes tehnoloģijām un to izpēti, kā arī Lauksaimniecības fakultāti, Biotehnoloģiju zinātnisko laboratoriju un Dārzkopības institūtu Dobelē. Tikšanās paredzēta arī LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļā, kurā Uzbekistānas kolēģi iepazīs iespējas, kādas LLU zinātnieki izmanto sadarbībai ar uzņēmējiem.

Papildus plānotas izpētes vizītes LLU Mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce” un Zirgkopības mācību centrā “Mušķi”, kā arī tiks organizēta tikšanās ar LR Zemkopības ministrijas pārstāvjiem

Augstskolu vadības līmenī sāktas arī diskusijas ar Taškentas Valsts agrāro universitāti par kopīgu studentu apmaiņas programmu, kas būtu nozīmīgs ieguvums gan LLU, gan uzbeku kolēģiem. Līdz šim abas universitātes saistījis kopīgs sadarbības līgums, kura ietvaros Latvijā stažējušies vairāki profesori no Taškentas un Andižānas un norisinās kopīgas pētnieciskās aktivitātes.

Pievienots 04/11/2019