Pārlekt uz galveno saturu

LLU izdots zinātniskais žurnāls par lauku ilgtspēju iekļauts starptautiskā datubāzē

LLU zinātniskais žurnāls “Rural Sustainability Research” (latv. val. “Lauku ilgtspējības pētījumi”) guvis starptautisku atzinību un iekļauts pasaulē lielākajā zinātnisko žurnālu, grāmatu un konferenču izdevumu datubāzē Scopus.

LLU  zinātniskais žurnāls “Rural Sustainability Research” ir starptautisks atvērtās piekļuves izdevums. Žurnālu  universitāte izdod kopš 2010. gada un tajā apkopoti pētījumu rezultāti ar lauksaimniecību un lauku attīstību saistītos jautājumos, aptverot dažādu zinātņu nozaru skatījumu. Tādējādi tajā tiek īstenota starpdisciplināra pieeja un vienkopus integrēti biozinātņu, inženierzinātņu un sociālo zinātņu pētījumi. Turklāt publikāciju autori ir gan LLU zinātnieki, gan pētnieki no citām valstīm.

Lai žurnāls un tajā iekļautās publikācijas iegūtu plašāku starptautisko atpazīstamību, LLU aizvadītajā gadā to iesniedza izvērtēšanai Scopus datubāzes Satura  izvēles Konsultatīvajā padomē. Kļuvis zināms, ka 2020. gada 13. februārī padome pieņēmusi pozitīvu lēmumu par tā indeksēšanu minētajā datubāzē žurnālu sadaļā.

Žurnālu universitāte izdod divas reizes gadā un tam iesūtītos manuskriptus vērtē Starptautiska Redkolēģija. Aktuālās publikācijas izvērtēšanai par publicēšanu žurnālā 2020. gadā iesniedzamas līdz aprīļa vidum. Zinātniekiem, kuri turpmāk ir ieinteresēti savu pētījumu rezultātus publicēt žurnālā, lūgums iepazīties ar pieejamo informāciju LLU portālā. Tāpat tajā pieejami līdzšinējie žurnāla izdevumi.

Scopus ir lielākā recenzētās literatūras kopsavilkumu un citējamības datubāze, kurā iekļauti zinātniskie žurnāli, grāmatas un konferenču materiāli. Sniedzot visaptverošu pārskatu par pasaules pētniecības rezultātiem zinātnes, tehnoloģiju, medicīnas, sociālo zinātņu, kā arī mākslas un humanitāro zinātņu jomā, Scopus papildus piedāvā instrumentus, lai analizētu un vizualizētu pētniecības rezultātus. Tādējādi datubāzes piedāvātie pārskati tiek izmantoti starptautisko universitāšu un zinātnisko iestāžu reitingu veidošanā.

Pievienots 23/02/2020