Pārlekt uz galveno saturu

Pavasara semestri LLU noslēgs attālināto studiju formā

6. maijā LLU Senātā pieņemts lēmums neatsākt klātienes auditoriju nodarbības 2019./2020. studiju gada pavasara semestrī. Turklāt attālināti tiks organizēti visi studiju kursu noslēguma pārbaudījumi individuālo studiju un pārbaudījumu periodā jeb tā sauktajā sesijā. Šim nolūkam paredzēts izmantot LLU e-studiju sistēmas iespējas.

Ar šo lēmumu arī noteikts mācību/profesionālās prakses organizēt tā, lai tās var veikt attālināti, bet prakses, kuru specifika neļauj veikt tās attālināti, studentiem tiks organizētas līdz 2020. gada 31. augustam.

Tādējādi konkursu uz valsts finansētajām studiju vietām organizēs jau iepriekš noteiktajā laikā, t.i., 26. jūnijā. Gadījumos, kad nebūs iegūts vērtējums praksēs, kuru specifika neļauj tās veikt attālināti, vērtējuma neesamība neietekmēs konkursu uz valsts finansētajām vietām.

Savukārt šī gada absolventiem attālināti tiks organizēti arī studiju noslēguma pārbaudījumi. Fakultātēm tiek dotas tiesības pašām lemt par studiju noslēguma darbu iesietu drukāto kopiju iesniegšanu komisijai.

LLU Fundamentālā bibliotēka ir pieejama studentiem jau iepriekš izsludinātajā kārtībā.

Senāta lēmums pieņemts steidzamības kārtā, jo aprīļa beigās veiktajā LLU studentu aptaujā vairākums studējošo atzinuši, ka vislielākās grūtības attālinātajās studijās viņiem sagādā neziņa par studiju gada noslēgumu, no kā arī izriet virkne citu problēmu – neziņa par eksāmeniem, studiju noslēguma darbu aizstāvēšanu, dienesta viesnīcām u.c. Sagaidāms, ka šis lēmums mazinās neskaidrības starp studējošajiem un mācībspēkiem, padarīs iespējamu turpmāko plānošanas procesu un veicinās studējošo, mācībspēku un universitātes darbinieku veselību un drošību.

Taču vēl joprojām tiek meklēti risinājumi 2020. gada absolventu izlaidumu norisei. Ja valdība līdz jūnijam lems par kādu pulcēšanās ierobežojumu mazināšanu, universitātes vadība, ievērojot visus drošības pasākumus, plānos organizēt izlaidumus mazās grupās Jelgavas pils pagalmā. Pagaidām gan nav konkrētas informācijas un par izlaidumu iespējamu norisi vai atcelšanu tiks ziņots vēlāk.

Attālinātais studiju process LLU norisinās no 12. marta, kad valstī tika izsludinātā ārkārtējā situācija. Studiju norisē mācībspēki un studējošie izmanto LLU e-studiju platformu Moodle, kā arī citus sev pieejamos tiešsaistes saziņas rīkus.

Ar lēmuma “Par 2019./2020. studiju gada pavasara semestri” (Nr. 10-97) pilno tekstu studenti un mācībspēki var iepazīties iekšējā tīklā Mans LLU.

Pievienots 07/05/2020