Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecības fakultātes pētnieki izstrādā jaunu organisko mēslošanas līdzekli

Kūtsmēsli ir tradicionāls un vēsturiski plaši izmantots organiskais mēslojums lauksaimniecībā. Taču to izmantošanu mūsdienās bieži ierobežo racionālu un ekonomiski efektīvu apsaimniekošanas tehnoloģiju trūkums, kas arī uzskatāms par iemeslu, kāpēc lauksaimnieki mēslošanai izmanto citas alternatīvas.  Lai uzlabotu kūtsmēslu uzglabāšanu, transportēšanu un izkliedēšanu, zinātnieki tos iesaka kompostēt un granulēt, tādējādi radot lauksaimnieciskajai, it īpaši bioloģiskajai ražošanai piemērotu mēslošanas līdzekli. Šim nolūkam LLU Lauksaimniecības fakultātes zinātnieki kopā ar uzņēmējiem projekta ietvaros sākuši jauna organiskā mēslošanas līdzekļa izstrādi.

Organiskā mēslojuma lietošana uzskatāma par videi draudzīgu risinājumu, kas veicina augsnes auglības saglabāšanu un uzturēšanu, kā arī kultūraugu nodrošināšanu ar barības vielām. LLU Lauksaimniecības fakultātes pētniece Adrija Dorbe skaidro, ka kompostēšanas procesā organiskie savienojumi kūtsmēslos pārveidojas par augiem labi vai daļēji izmantojamiem savienojumiem. Veiksmīgai procesa norisei nepieciešami mikroorganismi, kas veicina organisko savienojumu sadalīšanos, un to darbībai labvēlīgi apstākļi - mitruma saturs, atbilstoša temperatūra, aerobi apstākļi, oglekļa/slāpekļa (C:N) attiecība.

Lai izstrādātu tehnoloģiju organiska mēslošanas līdzekļa ražošanai, pētnieki kopā ar uzņēmējiem 2019. gadā sākuši projekta “Granulēta bioloģiska mēslojuma ražošanas tehnoloģijas izstrāde un testēšana bioloģiskās saimniekošanas apstākļos” īstenošanu. Projekta darbā piedalās SIA ”ECO lauks”, Olaines pagasta zemnieku saimniecība “Cērpas”, Mazzalves pagasta O.Ādama zemnieku saimniecība “Krasti-B”.

“2019. gada vasarā projekta ietvaros uzsākta pakaišu kūtsmēslu kompostēšana zemnieku saimniecībā “Krasti B” ražošanas apstākļos. Procesa veicināšanai tika izmantotas dažādas bioloģiski aktīvas vielas, lai veicinātu kompostēšanas procesu. Kompostēšanas laikā tika sekots līdzi masas temperatūras izmaiņām un mitruma režīmam, lai nodrošinātu optimālus apstākļus mikroorganismu darbībai un organisko vielu noārdīšanai. Periodiski arī tika nodrošināta masas pārjaukšana, lai veicinātu masas aerāciju un skābekļa pievadīšanu,” stāsta A. Dorbe.

Šobrīd sākts nākamais mēslojuma izstrādes posms – komposta granulēšana. Uzņēmēji meklēja dažādus optimālākos tehnoloģiskos risinājumus, lai iegūtu labas fizikālās īpašības izveidotajām kūtsmēslu granulām. Turklāt 2020.gada pavasarī jau uzsākti lauka izmēģinājumi, lai pētītu kūtsmēslu granulu iedarbību bioloģiskajā augļudārzā un zālājā. LLU pētnieki vērtēs granulētā mēslošanas līdzekļa efektivitāti lauka apstākļos.

Jaunā mēslošanas līdzekļa izstrāde norisinās projekta “Granulēta bioloģiska mēslojuma ražošanas tehnoloģijas izstrāde un testēšana bioloģiskās saimniecības apstākļos” (Nr. 18-00-A01620-000030) ietvaros. Pētījums ilgst no 2019. gada 29. aprīļa līdz 2022.gada 30. jūnijam. Tas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Sadarbība” ietvaros. Projektu atbalsta Lauku Atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.

Pievienots 04/06/2020