Pārlekt uz galveno saturu

Attīsta elektronisko dokumentu apriti LLU

Lai uzlabotu administratīvā darba procesus LLU, universitātē 2018. gadā ieviesta dokumentu vadības sistēma “Namejs”, kas paredzēta elektronisko dokumentu apritei iestādē un ārpus tās. Līdz šim tā izmantota atsevišķu funkciju īstenošanai un plānots to izmantot plašāk, tādēļ jūnijā un jūlijā LLU aizvadītas vadības personāla apmācības darbam ar šo sistēmu.

Apmācībās piedalījās dažādu līmeņu struktūrvienību vadītāji un atbildīgie darbinieki, lai iegūtu zināšanas un prasmes par sistēmu “Namejs”, elektronisko dokumentu apriti un nodrošinātu tās izmantošanu turpmākajā darbā.

Tādējādi plānots padarīt efektīvākus administratīvos procesus, kas tiek īstenoti LLU, saīsināt to izpildei paredzēto laiku, kā arī samazināt dažādu resursu izmantošanu. Tas ir ieguvums gan universitātei, gan arī tās sadarbības partneriem un klientiem.

Izmantojot Nameju, dokumentu aprite tiek nodrošināta ar uzdevumu palīdzību vai dokumentu nosūtīšanu uz iestādes oficiālo e-pastu vai e-adresi. Apmācībās LLU darbinieki apguva vairākus sistēmas nodrošinātos lietvedības procesus: saņemto dokumentu reģistrēšanu, nodošanu uz rezolūciju, rezolūciju un uzdevumu izveidošanu, nosūtāmo dokumentu izveidošanu, dokumentu un uzdevumu izpildes kontroli, kā arī dokumentu arhivēšanu.

Turpmāk plānots apmācības turpināt, nodrošināt plašāka darbinieku loka kompetenču paaugstināšanu un attīstīt elektronisko dokumentu apriti universitātē.

Apmācības organizētas Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” (8.2.3.0/18/A/009) ietvaros un tā ir viena no projekta aktivitātēm. Projekts sākts 2018. gada septembrī un noslēgsies 2021. gada augustā. Tā mērķis ir pilnveidot LLU studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Projekta īstenošanai paredzēts kopējais finansējums 1 059 598.00 EUR apmērā.

logo
Pievienots 28/07/2020