Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Vija Strazdiņa un Lelde Buķe saņem LZA balvas

Attēla autors: No LLU arhīva

19. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisijas lēmumus un piešķīra sežas LZA vārdbalvas, tostarp trīs vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem, kā arī piecas jauno zinātnieku balvas.

Šogad Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs piešķirta LLU APP Agroresursu un ekonomikas institūta pētniecei Mg.agr. Vijai Strazdiņai par zinātniskā darba apkopojumu "Kviešu šķirnes Latvijas lauksaimniekiem". Paula Lejiņa balva tiek piešķirta ik pēc diviem gadiem par fundamentāliem pētījumiem, kas būtiski sekmējuši Latvijas lauku attīstību. Balvas fondu ar iemaksām balvas piešķiršanas gadā vienlīdzīgās daļās veido Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.

Savukārt jauno zinātnieku balvu saņēma LLU Meža fakultātes akadēmiskā maģistra studiju programmas "Mežzinātne" absolvente Mg.silv. Lelde Buķe par darbu "Medību saimniecības un ziemāju sējumu ietekme uz briežu dzimtas nodarītiem postījumiem jaunaudzēs Sēlijas virsmežniecībā" (vadītāji: Dr. silv. Linards Sisenis un Dr.biol. Jānis Ozoliņš).

Detalizēta informācija par visiem balvas ieguvējiem pieejama Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā

Fotogrāfija no Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapas.

Pievienots 20/01/2021