Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskais zinātnes vērtējums: LLU ir spēcīga nacionālā universitāte ar augstu starptautiskās attīstības potenciālu

2020. gadā Latvijas zinātniskajās institūcijās īstenota starptautiskā novērtēšana, apkopojot zinātniskās darbības rezultātus par laika periodu no 2013. līdz 2018. gadam. Ar tās rezultātiem plašāka sabiedrība iepazīstināta 17. martā. LLU darbību starptautiskie eksperti vērtēja trīs tematiskajos virzienos: Lauksaimniecības, mežsaimniecības un veterinārās zinātnes, Inženierzinātnes un tehnoloģijas un Sociālās zinātnes. Kopumā secināts, ka LLU ir spēcīga nacionālā universitāte ar potenciālu turpmākajos 5 – 10 gados kļūt par nopietnu starptautisko spēlētāju zinātniskajā vidē.

Piecgadē no 2013. līdz 2018. gadam universitāte ir būtiski kāpinājusi zinātniskā darba kvalitāti un apjomu, kā arī iesaistījusies gan nacionālu, gan starptautisku pētniecības projektu īstenošanā. Līdztekus nopietni ieguldījumi īstenoti zinātniskās infrastruktūras attīstībā, un universitātes pārvaldība ieguvusi kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu “Investors in Excellence”. Nozīmīgo progresu atzinuši starptautiskie eksperti visās zinātņu nozarēs.

Kā liecina starptautiskā novērtējuma rezultāti, Lauksaimniecības, mežsaimniecības un veterināro zinātņu virzienā augstāk novērtēta LLU pētījumu kvalitāte, ekonomikas un sociālā ietekme, kā arī zinātnes infrastruktūra. Eksperti atzinuši, ka šie kritēriji universitātē ir labā līmenī. Inženierzinātņu un tehnoloģiju virzienā visaugstāk kā ļoti laba novērtēta pētījumu sociālā ietekme, bet labā līmenī ir tādi kritēriji kā “ekonomiskā ietekme”, “zinātnes infrastruktūra” un “attīstības potenciāls”.

Savukārt sociālo zinātņu virzienā LLU visaugstāk kā ļoti laba novērtēta pētījumu sociālā ietekme un attīstības potenciāls, no kuriem pēdējais ir augstākais novērtējums Latvijā šajā virzienā. Labā kvalitātē sociālo zinātņu virzienā ir pētījumu kvalitāte, ietekme uz zinātnes virzienu, ekonomiskā ietekme un zinātnes infrastruktūra.

LLU zinātniskās darbības straujo attīstību ataino ne tikai starptautiskā novērtējuma rezultāti, bet arī iepriekšējos gados publicētie dažādu institūciju apkopotie dati.

Kā skaidro LLU zinātņu prorektore Irina Arhipova, attīstība panākta, ņemot vērā iepriekšējā starptautiskā novērtējuma ieteikumus un mērķtiecīgi koncentrējot resursus ieteikumu ieviešanai. Lai gan LLU nav augstākā zinātnes bāzes finansējuma saņēmēja un universitātē nodarbināti ievērojami mazāk zinātnieku, nekā citās universitātēs, viņu darbs vērtējams kā ražīgs.

“Mūsu zinātnieku darba rezultātus raksturo gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi rādītāji. Apkopojot LLU pētnieku zinātnisko rakstu publikācijas Web of Science un Scopus starptautiskajās datubāzēs, monogrāfijas un intelektuālo īpašumu, varam redzēt, ka LLU zinātnieki periodā no 2017. līdz  2019. gadam, kas tikai daļēji iekļāvās starptautiskajā novērtējumā, uz vienu zinātniskā personāla pilna laika ekvivalentu rada būtiski vairāk, nekā citas Latvijas universitātes un zinātniskās institūcijas. Savukārt bioekonomikas jomā, kas ir LLU specializācija un kurā ar universitāti saistīts visplašākais tēmu loks, esam pārliecinoši pirmajā vietā valstī, ja vērtējam publikāciju skaitu Web of Science datubāzē, kā arī rakstu skaitu visaugstākā ranga nozares žurnālos,” stāsta I. Arhipova.

Zinātņu prorektore arī skaidro, ka LLU pirms pāris gadiem aktīvi iesaistījusies un devusi būtisku ieguldījumu Latvijas Bioekonomikas stratēģijas izstrādē, līdz ar to Latvija ir viena no pirmajām ES dalībvalstīm, kurai šāda stratēģija ir ieviesta.

Par LLU darbības kvalitāti liecina arī starptautisko universitāšu reitingi, kuros universitāte pirmo reizi iekļuvusi 2019. gadā. Jaunākajā Times Higher Education Pasaules universitāšu reitingā LLU ierindota starp 1500 labākajām pasaules universitātēm, turklāt, pateicoties konkurētspējīgajiem rezultātiem, universitāte atsevišķi iekļauta arī trīs tematiskajos reitingos: dzīvības zinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs, kas atbilst arī starptautiskā zinātnes novērtējuma virzieniem.

Savukārt augstu starptautisku ievērību guvusi LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, kurai 2019. gada 11. decembra Eiropas Veterinārās Izglītības Komisijas sanāksmē piešķirts EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) atzinums līdz 2026. gadam.

Tādējādi universitāte jau šobrīd sākusi nopietnu darbu, lai nostiprinātos ne vien Latvijas, bet arī starptautiskajā līmenī.

Līdzšinējo zinātniskās darbības rezultātu uzlabošanai turpmākajos gados LLU aktivitātes zinātnes jomā plānotas trīs virzienos. Kā skaidro I. Arhipova, viens no tiem ir zinātnes jomu specializācija un augstas kvalitātes zinātnisko publikāciju īpatsvara nostiprināšana. Tāpat kā būtiski soļi ir uzskatāmi jaunā doktorantūras modeļa ieviešana, veicinot doktorantu integrāciju universitātē, un tenūras sistēmas ieviešana, atbalstot izcilu pētniecības grupu veidošanos.

Iepriekš minētie pasākumi būs arī jaunās LLU stratēģijas pētniecības programmas pamats, kuras darbība plānota no 2023. gada un kas noteiks universitātes darbību turpmākos piecus gadus, lai nostiprinātu pozīcijas nacionālajā līmenī un kļūtu spēcīgāki partneri starptautiskajā vidē.  

LLU ir viena no vadošajām Latvijas daudznozaru zinātnes universitātēm ar specializāciju dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā. Pētījumi universitātē un ar to saistītajos zinātniskajos institūtos tiek īstenoti trīs virzienos – biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Ar pētniecību cieši saistītas universitātē piedāvātās augstākās izglītības studiju programmas, kas ir pēctecīgas no bakalaura un maģistra līmeņiem līdz doktorantūrai.

Pievienots 20/03/2021