Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par agroekoloģisko faktoru ietekmi uz reti audzētu dārzeņu ražu un kvalitāti

Attēla autors: No LLU arhīva

17. septembrī LLU Lauksaimniecības fakultātē (LF) promocijas darbu "Agroekoloģisko faktoru ietekme uz reti audzētu dārzeņu ražu un kvalitāti" aizstāvējusi Solvita Zeipiņa un ieguva zinātnes doktora grādu lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē.

Promocijas darba mērķis ir izvērtēt agroekoloģisko faktoru ietekmi uz Latvijā maz izplatītu dārzeņu ražu un kvalitāti trīs morfoloģiski atšķirīgām sugām: lielajai nātrei (Urtica dioica L.), lodveida artišokam (Cynara cardunculus L. var. scolymus) un dārzeņu sojai (Glycine max L.).

"Arvien vairāk patērētāju domā par veselīgu un sabalansētu uzturu, taču to nav viegli nodrošināt visa gada garumā tikai ar ierastajiem, tradicionāliem dārzeņiem. Pēc LR Veselības ministrijas ieteikumiem pieaugušam cilvēkam ik dienu būtu uzturā jāiekļauj 0.5 kg dārzeņu. Dārzeņi nodrošina cilvēkus ar šķiedrvielām, antioksidantiem, vitamīniem, polifenoliem un minerālvielām. Jo daudzveidīgāks dārzeņu klāsts tiek lietots uzturā, jo pilnvērtīgāks tas ir. Jaunu vai neierastu dārzeņu lietošana uzturā daudzveidotu ikdienas uzturu, nodrošinot patērētājus ar dārzeņiem, kas ir bagāti ar daudzveidīgiem bioloģiski aktīviem savienojumiem. Arvien biežāk vērojama iedzīvotāju interese un vēlme pašiem izaudzēt sev dažādus augļus un dārzeņus. Pēc centrālās statistikas datiem, pēdējo piecu gadu laikā, atklātās lauka platībās dārzeņi audzēti 8.0–8.4 tūkst. ha platībā. No šīm platībām 1/3–1/4 sastāda mazās saimniecības, kas bieži vien nodrošina patērētājiem daudzveidību dārzeņu piedāvājumā, īpaši sekmējot jaunu vai retu dārzeņu audzēšanu. Mazizplatītu dārzeņu ražas novākšanai pārsvarā tiek izmantots roku darbs, tādējādi galvenokārt mazās saimniecības ir ieinteresētas jaunu vai neierastu dārzeņu audzēšanā. To īpašniekiem svarīgākais nav tikai ražas apjoms, bet arī ražas kvalitāte un augu uzturvērtība," savā promocijas darbā atklāj jaunā zinātniece.

Promocijas darbā tika izvērtētas lielās nātres, lodveida artišoka un dārzeņu sojas augšana un attīstība dažādu agrotehnisko faktoru ietekmē un atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem, izvērtēta izvēlēto dārzeņu iegūstamo ražu dažādu agrotehnisko faktoru ietekmē un atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem, savukārt noslēgumā tika noteiktas un novērtētas bioķīmisko rādītāju izmaiņas dažādu agrotehnisko faktoru ietekmē un atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
Profesore, vadošā pētniece Dr. biol. Ina Alsiņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6126-2598);
Vadošā pētniece Dr. agr. Līga Lepse (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1346-6152).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīklā.

Promocijas darbam piešķirts DOI (Digital Object Identification).

Īso metadatu aprakstu promocijas darbam var atrast Crossref vietnē - https://search.crossref.org/?q=10.22616%2Flluthesis%2F2021.005&from_ui=yes

Pievienots 20/09/2021