Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbu aizstāvējusi Kristīne Majore

Attēla autors: No LLU arhīva

22. oktobrī LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē promocijas darbu "Sūkalu valorizācija laktozes pārstrādes produktu ieguvei" aizstāvēja Kristīne Majore un ieguva zinātnes doktora grādu pārtikas un dzērienu tehnoloģijās.

Promocijas darba mērķis ir pilnveidot laktozes hidrolīzes procesu glikozes-galaktozes un oligosaharīdu sīrupa iegūšanai.

"Arvien aktuālāka kļūst jaunu metožu un tehnoloģiju izmantošana pārtikas blakusproduktu pārstrādei funkcionālos produktos. Ir divu veidu sūkalas - siera un biezpiena, kuras zinātnieki pastāvīgi pēta, lai iegūtu jaunu informāciju un atziņas. Viena no sūkalu apstrādes tehnoloģijām ir biotehnoloģija, kurā ar β-galaktozidāzi ir iespējams hidrolizēt laktozi monosaharīdos. Šis ir pirmais solis glikozes-galaktozes sīrupa ieguvei. Praksē glikozes-galaktozes sīrupu ar sausnu 70% ražo no siera sūkalām. Laktozes hidrolīzē iegūtā glikoze un galaktoze tiek uzskatītas par lielisku alternatīvu saharozei, jo radušies cukuri ir saldāki, tos var izmantot pārtikas un lauksaimniecības produktu ražošanai. Pēdējo divdesmit gadu laikā šis process ir motivējis zinātniekus veikt pētījumus un analizēt laktozes hidrolīzes priekšrocības. Pastāv arī citas iespējas sīrupa salduma palielināšanai, pievienojot glikozes izomerāzi, kas pārvērš glikozi fruktozē. Ir svarīgi uzsvērt, ka hidrolīzes laikā veidojas arī galakto-oligosaharīdi, kas ir vērtīgas prebiotikas. Turklāt hidrolizējamam substrātam pievienojot noteiktu fruktozes daudzumu, var palielināt arī laktulozes saturu produktā. Laktuloze uzlabo galaprodukta vērtību, ir prebiotika un var labvēlīgi ietekmēt gremošanas procesus organismā," savā promocijas darbā stāsta jaunā zinātniece.

Promocijas darbā tika novērtēta katjonu ietekme uz β-galaktozidāzes aktivitāti fermentējamā substrātā, izpētītas laktozes fizikālās īpašības, tās sekmīgai hidrolīzei, analizētas monosaharīdu satura izmaiņas laktozes hidrolīzē, variējot ar substrātu sausnu un pievienotā enzīma aktivitātes vienībām, izvērtētas glikozes izomerāzes izmantošanas iespējas glikozes-galaktozes sīrupa salduma palielināšanai, kā arī noslēgumā tika novērtētas izstrādāto sīrupu sensorās īpašības.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU profesore Dr.sc.ing. Inga Ciproviča (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4495-4845).

Promocijas darbam piešķirts DOI (Digital Object Identification) - 10.22616/lluthesis/2021.007

Īso metadatu aprakstu promocijas darbam var atrast Crossref vietnē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīklā.

Pievienots 25/10/2021