Pārlekt uz galveno saturu

Sadarbības partnera nozīme pētījumos (PD6)

Attēla autors: No LLU arhīva

Sadarbības partneri ir nepieciešami lielākajā daļā pētniecisko projektu, turklāt tā nereti ir viena no pētniecisko projektu panākumu atslēgām . Sadarbojoties var efektīvāk sasniegt izvirzītos mērķus, taču darbu deleģēšana vienmēr ir saistīta arī ar uzticēšanos un gatavību riskēt. Pētnieciskā projekta “Īsšķiedru cementa kompozītu izmantošanas efektivitāte nesošo sienu konstrukcijās” partneris ir viens no lielākajiem betona produktu ražotājiem Baltijas valstīs -AS “MB Betons”. Tā galvenais ieguldījums projekta norisē bija eksperimentālo paraugu izgatavošana uzņēmuma dzelzsbetona konstrukciju ražotnē Liepājā un piegāde līdz LLU Būvkonstrukciju Zinātniskajai laboratorijai.

Šobrīd ir sagatavoti un uz laboratoriju atvesti visi paraugi, kas kopsummā sasniedza 406 betona elementu vienību (t.sk. 186 standarta prizmu paraugi) jeb 15 m3. Kā pēdējie tika izgatavoti trīsslāņu sienu paneļi, kas ir šī projekta noslēdzošais un svarīgākais pētāmais objekts.

postdoc

Projekta vadītājs Ulvis Skadiņš ir gandarīts par sadarbību ar AS “MB Betons” un tā pārstāvjiem Juri Jansonu, Artūru Lukašenoku un Jāni Kudiņu. “Man grūti iztēloties, kā tiktu realizēts šis pētnieciskais projekts, ja nebūtu tāda sadarbības partnera. Viens ir neatsveramais materiālais atbalsts. Otrs – ieskats praktiskajos ražošanas aspektos, kas palīdz uz inovācijām skatīties reālistiskāk”, saka Ulvis.

Laba sadarbība nenozīmē, ka nebija jāuzņemas riski un jāsastopas ar izaicinājumiem. Projektā apzināti tika izvēlēta paraugu ražošana rūpnīcā. Risks šādai izvēlei ir paraugu izgatavošanas kvalitāte, ja salīdzinātu ar laboratorijas apstākļos izgatavotiem paraugiem.

Tomēr tieši rūpnīcas ražošanas stils parāda, kādas problēmas var rasties inovatīvu materiālu ieviešanai reālā ražošanā. To nebūtu iespējams konstatēt laboratorijā. “Maza jēga no tādiem produktiem, kurus var uzražot tikai laboratorijā augsti kvalificēts darbinieks. Tas būtu pārāk atrauts no realitātes. Dažādās, ar ražošanu novērotās, nepilnības arī ir daļa no pētījuma, kam ir vērts pievērst uzmanību”, atzīst Ulvis.

Vēl viens izaicinājums bija laika grafika saskaņošana starp projektu un ražotni, kas ir noslogota ar lieliem starptautiskiem pasūtījumiem. Iepriekš plānotās paraugu ražošanas laikā rūpnīcā notika strukturālas izmaiņas – daļēja pārkārtošanās uz jaunajām ražotnes telpām. Tā rezultātā paraugi tika saražoti dažus mēnešus vēlāk, nekā sākotnēji plānots.

postdoc

Sadarbības riski bija arī projekta partnerim AS “MB Betons”. Tie galvenokārt saistīti ar finansiālajiem izdevumiem. Projekta pieteikšanas brīdī 2019. gadā slēgtajā sadarbības līgumā paraugu izgatavošanas izmaksas ievērojami atšķīrās no šī brīža faktiskajām izmaksām.

postdoc

Kopumā projekta vadītājs sadarbību ar AS “MB Betons” vērtē kā panākumu atslēgu savam projektam. Arī zinātniskās sadarbības pārstāvis no "MB Betons" puses, Dzelzsbetons MB Izpētes un attīstības projektu vadītājs Juris Jansons sadarbību vērtē pozitīvi, norādot, ka “jaunu produktu izstrāde ir izšķiroši svarīga mūsu grupas konkurētspējas veicināšanā, savukārt īsšķiedru cementa kompozīts ir inovatīvs materiāls, kas sniedz iespēju samazināt tradicionālā stiegrojuma apjomu, kā arī palielināt ražošanas efektivitāti. Kā viens no galvenajiem ieguvumiem no projekta realizācijas minams fakts, ka tā gaitā norit zināšanu pārnese no LLU ekspertiem uz mūsu projektēšanas birojiem un ražotnēm.” Šobrīd ir atlicis pēdējais gads, kad intensīvi jāstrādā pie paraugu slogošanas, rezultātu apkopošanas un publicēšanas zinātniskajos izdevumos un konferencēs.

AS “MB Betons” grupa ir viens no lielākajiem betona produktu ražotājiem Baltijas valstīs, kas nodarbojas ar saliekamā dzelzsbetona konstrukciju projektēšanu un ražošanu, transportbetona ražošanu un piegādi, minerālmateriālu ieguvi un pārstrādi, kā arī veic betona izpēti un betona testēšanu. Grupas uzņēmumos visā Latvijā strādā vairāk nekā 450 cilvēku.

Saistītie raksti: https://www.mbbetons.lv/jaunumi-1/mb-betons-sadarbojas-ar-latvijas-lauksaimniecibas-universitati-petniecibas-projekta

PostDoc

Papildinformācija par projektu:  https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2020/isskiedru-cementa-kompozitu-izmantosanas-efektivitate-nesoso 

Pievienots 31/03/2022