Pārlekt uz galveno saturu

Vides un būvzinātņu fakultātes inženieri saņem diplomus

Attēla autors: No LLU arhīva

20. jūnijā diplomus saņēma 57 zemes ierīcības un mērniecības, vides un ūdenssaimniecības un būvniecības inženieri, no kuriem 39 veiksmīgi absolvējuši LLU Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) pamatstudiju programmas, bet 18 absolvējuši augstākā līmeņa studiju programmas. Viņu vidū arī divas izcilības diploma ieguvējas.

Atklājot svinīgo pasākumu, klātesošos uzrunāja Vides un būvzinātņu fakultātes dekāns Armands Celms: "Iepriekšējo reizi mēs šādā kuplā skaitā tikāmies pirms trīs gadiem. Esmu priecīgs un gandarīts par absolventiem, kā arī viņu tuviniekiem, kuri šodien viņus sveiks. Aicinu jūs neilgoties pēc vakardienas, jo tā ir pagājusi, bet aicinu jūs domāt par šodienu, lai to pavadītu efektīvāk un produktīvāk. Absolventi, jūs esat priekšā citiem ne tikai tādēļ, ka esat studējuši LLU, mūsu valstī un tautsaimniecībā nozīmīgās inženierzinātnes, bet arī tādēļ, ka esat papildinājuši savas zināšanas, prasmes un kompetences. Jūs protat uzņemties atbildību, tādēļ jūs esat šeit. Absolventi, es ceru un pat esmu pārliecināts, ka ar daļu no jums turpmāk tikšos maģistra un doktora studijās, sabiedrisko organizāciju sanāksmēs, kā arī uzņēmumu valdēs. Novēlu jums augt, attīstīties un alkt pēc jaunām zinībām!"

Diplomus saņēma fakultātes senākās specialitātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" 15 absolventi, kuri ieguva bakalaura grādu zemes ierīcībā un mērniecībā un zemes ierīcības inženiera kvalifikāciju. Šajā studiju programma īpaši tika sveikta Aivija Vestfāle, kura ieguva izcilības diplomu.

Seši studenti kļuva par profesionālā bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" absolventiem, iegūstot profesionālo bakalaura grādu vides saimniecībā un vides inženierzinātnē un vides inženiera kvalifikāciju. Sveicot absolventus, īpaši tika izcelta Dagnija Grabuža, kura arī ieguva izcilības diplomu. 

Savukārt 18 absolventi absolvēja profesionālā bakalaura studiju programmu "Būvniecība", iegūstot profesionālā bakalaura grādu būvniecībā un būvinženiera kvalifikāciju. 

Diplomi tika izsniegti akadēmiskā maģistra studiju programmas "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes" astoņiem absolventiem, kuri ieguva Inženierzinātņu maģistra grādu. 

Tāpat diplomus saņēma arī desmit profesionālā maģistra studiju programmas "Būvniecība" absolventi, iegūstot profesionālo maģistra grādu būvniecībā. 

Izlaiduma izskaņā absolventus sveica LLU rektore Irina Pilvere: "Mūsu universitāte ir vieta, kur jau neskaitāmas studentu paaudzes ir radījušas un vēl turpina radīt savu dzīves pieredzi. Šeit sākas profesionālās karjeras, taču studiju laikā iegūtā draudzība un sadarbība turpināsies arī pēc augstskolas absolvēšanas. Mēs lepojamies ar senām tradīcijām, ar interesantu un daudzveidīgu studiju dzīvi, ar modernām laboratorijām un arī ar starptautisko atpazīstamību. Šodien saku lielu paldies mūsu mācībspēkiem un  zinātniekiem, kuri strādā starptautiskos projektos, tādējādi spēja jums dot visaptverošas zināšanas studiju laikā. Šodien ir svētki absolventiem, jo jūsu rokās ir diplomi par iegūto izglītību dažādos studiju līmeņos. Šie diplomi apliecina, ka jūs spējat izšķirošos dzīves brīžos saņemties, lai arī tas ne vienmēr ir bijis viegli, jo jūs esat inženierzinātņu absolventi un mēs zinām, ka šīs studijas nav vieglas. Bet šodien jūs variet būt lepni, ka jūs to esat paveikuši. Jūsu esat saņēmuši diplomus trīs dažādās jomās, kas mūsdienās ir ļoti svarīgas. Atcerieties, ka LLU Jelgavā ir studentu galvaspilsēta un te ir jūsu Alma Mater!"

Kopumā šogad Vides un būvzinātņu fakultāti absolvēja 87 jaunie speciālisti un daļa no viņiem augstākās izglītības diplomus ieguva ziemas izlaidumā. Kā nākamies diplomus 21. jūnijā saņems Tehniskā fakultāte un Meža fakultāte, savukārt 22. jūnijā Lauksaimniecības fakultāte, taču diplomu izsniegšanas sēriju 7. jūlijā noslēgs Veterinārmedicīnas fakultāte.

Visas fotogrāfijas no Vides un būvzinātņu fakultātes absolventu izlaiduma var apskatīt un lejupielādēt, izmantojot šo saiti.

Pievienots 20/06/2022