Pārlekt uz galveno saturu

LBTU mācībspēki nodrošinās vidusskolēniem padziļinātās bioloģijas apguvi

2. septembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) noslēgts sadarbības līgums ar Jelgavas 4. vidusskolu par mērķtiecīgu sadarbību universitātē apgūstamo jomu profesionālajā orientācijā. Papildus noslēgta vienošanās ar Jelgavas Izglītības pārvaldi, ka LBTU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes mācībspēki, izmantojot universitātes materiāltehnisko bāzi, palīdzēs Jelgavas 4. vidusskolas skolēniem apgūt padziļināto kursu bioloģijā.

LBTU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte ir augstākās izglītības un pētniecības centrs pārtikas zinātnē, kurā pieejamas modernas laboratorijas studējošo apmācībai, it īpaši mikrobioloģijas jomā. Topošie pārtikas tehnologi un ēdināšanas speciālisti augstskolā padziļināti apgūst bioloģijas un ķīmijas kursus, kuru zināšanas vēlāk tiek izmantotas, izvēloties profesionālo specializāciju.

Izvērtējot mācībspēku kvalifikāciju un pieejamo laboratoriju aprīkojumu, universitāte ir lēmusi par ciešākas sadarbības veidošanu ar Jelgavas 4. vidusskolu, kuras skolēniem no šī mācību gada sākuma būs iespēja līdzīgi kā studentiem apgūt padziļinātu bioloģijas kursu un jau skolas laikā gūt plašāku izpratni par dabaszinātnēm.

“Šajā mācību gadā visā izglītības sistēmā no 1. līdz 12. klasei skolēni apgūst pamatizglītības un vidējās izglītības standartu, kas balstīts kompetenču pieejā. Tajā ir liels izaicinājums – padziļinātie kursi un to piedāvājums vidusskolām. Kad standartu izstrādāja, Latvijā norisinājās diskusija, ka augstskolām ir jābūt aktīvām līdzdalībā vidējās izglītības satura īstenošanā. Jelgavai ir īpaša iespēja. Mēs esam universitātes pilsēta. Tā ir ļoti liela pievienotā vērtība izglītībai. Šī līguma un vienošanās slēgšana ar universitāti ir vairāku notikumu turpinājums. Ne tikai Jeļgavas Valsts ģimnāzijai un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai ir sadarbības līgums ar universitāti, bet tāds būs arī Jelgavas 4. vidusskolai. Esmu pārliecināta, ka universitātes mācībspēki sadarbībā ar skolu mūsu skolēniem dos vislabākās zināšanas,” stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Kā skaidro Jelgavas 4. vidusskolas direktors Agris Celms, ideja par padziļinātā kursa bioloģijā apguvi pieder pašiem skolēniem, kuri izteica vēlmi tādu apgūt. Pēc Pārtikas tehnoloģijas fakultātes laboratoriju apskates un iepazīšanās ar mācībspēkiem, skola izlēmusi, ka šo kursu un laboratorijas darbus varētu īstenot sadarbībā ar universitāti.

 “Mēs varam būt lepni, ka mums ir šāda iespēja, turklāt šāda vienošanās par padziļināta kursa īstenošanu mums ir pirmā. Man ir prieks, ka tā ir Jelgavas 4. vidusskola, kas ir tuvākie kaimiņi mūsu Pārtikas tehnoloģijas fakultātei. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes iespējas ir grandiozas ne tikai mikrobioloģijā, kuras apguvi nodrošināsim saskaņā ar jauno vienošanos, bet arī atsevišķās fizikas un ķīmijas apakšnozarēs. Turklāt esam gatavi, lai šāda sadarbība ietu plašumā,” stāsta LBTU rektore Irina Pilvere.

Kopumā noslēgtais līgums starp universitāti un skolu arī paredz, ka tiks veicināta LBTU pārstāvēto profesionālo jomu attīstība un popularizēšana sabiedrībā un jauniešu vidū, kā arī veidota jauniešu orientācija uz tādu profesiju apgūšanu, kas atbilst Latvijas Republikas sociāli ekonomiskai virzībai un iegūstamas LBTU. Tāpat līgums arī paredz, ka tiks veicināta un stiprināta izglītības pēctecība, nodrošinot iespējas vidusskolas absolventiem turpināt pilnveidoties LBTU piedāvātajās studiju programmās.

Līguma un vienošanās parakstīšanā piedalījās I. Pilvere, G. Auza, A. Celms, kā arī Pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāns Mārtiņš Šabovics un bioloģijas skolotāja Viktorija Kagaine.

Pievienots 02/09/2022