Pārlekt uz galveno saturu

Azemitologa Lielā balva aizceļo pie Informācijas tehnoloģiju fakultātes pirmkursniekiem

Attēla autors: No LLU arhīva

6. oktobrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) jau 55. reizi norisinājās tradicionālie un senākie universitātes svētki - Azemitologs. Jelgavas pils pagalmā pulcējās visu astoņu fakultāšu pirmkursnieki, lai atrādītu sagatavotos mājas darbus un studentiskā garā apliecinātu savu piederību lielajai LBTU saimei.

Kā jau katru gadu, arī šogad - oktobrī, visu astoņu fakultāšu pirmā kursa studenti pulcējas Jelgavas pils pagalmā, lai stiprinātu piederību universitātei un izceltu katras fakultātes nozīmi. Azemitologa svētku priekšnesumos atklājās studentu radošums dažādos teatrālos pārsteigumos, taču nemainīga vērtība ir svētku norises protokols, kas sākas ar visu fakultāšu pirmkursnieku ienākšanu Jelgavas pils pagalmā, turklāt - jo skaļāk un iespaidīgāk, jo lielākas iespējas atstāt labāku iespaidu skatītāju un svētku žūrijas redzējumā. Pēc studentu svinīgās ienākšanas sekoja sasveicināšanās ar universitātes rektori un visu fakultāšu dekāniem, kā arī Azemitologa ierašanās Lauksaimniecības fakultātes Zirgkopības un mācību centra "Mušķi" zirgu pavadībā.

Šogad jaunie studenti bija sagatavojuši priekšnesumus ar moto "Viss mainās, un mēs maināmies tam līdzi". Tajos īpaša uzmanība šoreiz tika pievērsta pašai universitātei – parādot gan pārmaiņu, attīstības un pilnveides procesus, gan spilgtākos vēstures notikumus un zīmola maiņu. Azemitologa svētku apmeklētājiem tā bija patiesa un atraktīva vēstures paraugstunda, kurā visiem bija iespēja nonākt gan līdz senā zemnieka sētai, gan jaunlatviešiem, lauksaimniecības izglītības sākumam Latvijā un universitātes tapšanai Jelgavā. Netika aizmirsti arī universitātes iepriekšējie nosaukumi - Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Studenti svētku pasākumā sevi parādīja ne tikai caur atjautīgiem priekšnesumiem, bet arī ar radošu vizuālo noformējumu, jau tradicionāli īpaši akcentējot piederību savai fakultātei. Turklāt neizpalika arī neoficiālie Azemitologa "grāvēji" - Labvēlīgā tipa "Čiekurs - egles dēls" un "Laptops". Taču tiem šogad pievienojās Olgas Rajeckas dziedātā "Kad man vairs nebūs 16", kas gan LBTU pirmkursnieku versijā izskanēja pavisam citā versijā un uzdeva jautājumu "Bet vai tu atnāksi, kad es vairs nebūšu LLU?"

Kopīgā cīņā par Azemitologa Lielo balvu, kas simbolizē draudzību un vienotību, cīnījās visu astoņu fakultāšu pirmkursnieki un šogad tā nonāca pie Informācijas tehnoloģiju fakultātes (ITF) jaunajiem studentiem, kuri savā priekšnesumā atspoguļoja universitātes fakultāšu dibināšanas vēsturi un attīstību, saistot to ar savas fakultātes nozari un aktuālo IT jomā dažādos universitātes attīstības laika posmos. Savukārt Azemitologa Mazā balva aizceļoja pie Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) pirmkursniekiem, kuri atainoja arī savas fakultātes nozīmīgākos vēstures posmus un gaidāmo notikumu – fakultātes 75. jubilejas svinības - šajā studiju gadā.

Savukārt noslēgumā visu fakultāšu studenti vienojās kopīgā dejā un zvērēja Azemitologam būt uzticīgiem draudzības un universitātes vērtībām, kā arī cienīt LBTU. Turklāt bez balvām nepalika neviens, jo visi fakultāšu dekāni un LBTU Mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce" studentiem bija sarūpējuši cienastus, kā arī tika pasniegtas dažādas speciālās balvas. Simpātiju balvas par ieguldīto darbu un radošo pieeju saņēma arī citas fakultāšu pirmkursnieku komandas: LBTU Studējošo pašpārvaldes (SP) simpātijas ieguva Informācijas tehnoloģiju fakultātes (ITF) jaunie speciālisti, Latvijas Jauno zemnieku klubu aizkustināja Tehniskās  fakultātes (TF) censoņi, kuri tāpat arī apbūra Studentu korporācijas "Ventonia", "Fraternitas Imantica" un "Varavīksne" pārstāvjus, saņemot arī korporāciju ceļojošu balvu, turklāt Vides un būvzinātņu fakultātes pirmā kursa studenti ieguva Meža fakultātes studentu biedrības "Šalkone" balvu. 

Visas pasākuma fotogrāfijas pieejamas Mans LLU.

Azemitologa svētki kopš 1968. gada rudens apliecina piederību, mīlestību un uzticību vietai, cilvēkiem un tradīcijām – kopā radītām, veidotām un koptām. Ik gadu LBTU visu specialitāšu simbols – zinību vīrs Azemitologs - sveic universitātes 1. kursa studentus, ieskaitot tos lielajā studentu saimē. Azemitologa svētki ir mūsu Alma Mater piederības, patriotisma, draudzības, lepnuma un prieka svētki.

Pievienots 03/10/2022