Pārlekt uz galveno saturu

Veterinārmedicīnas fakultāte aicina nozares pārstāvjus piedalīties konferencē

Attēla autors: No LLU arhīva

Tuvojieties Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes 105 gadu jubilejai,  tiek organizēta konference "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes 2022" un veterināro preču izstāde "VetInfo 2022". Konferencē piedalīties aicināti Latvijas un ārvalstu veterinārārsti, praktiķi, mācībspēki, zinātnieki, valsts pārvaldē strādājošie un studenti. 

Konferences darbs norisināsies četrās sekcijās lekciju veidā, lai nodrošināts aktīvu diskusiju starp zinātniekiem un praktiķiem, rosinātu zinātniekus risināt praksē aktuālos jautājumus, bet praktiķus - pielietot zinātnes sasniegumus ikdienas darbā. Tāpat konferences laikā dalībniekiem būs iespēja no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 apmeklēt veterināro zāļu un produktu izstādi "VetInfo 2022" un piedalīties zāļu lieltirgotavu klientu pasākumos. 

Sekcijā "Viena veselība" uzstāsies - VMF asociētā profesore, Dr.med.vet. Margarita Terentjeva ziņojumā "Listeria monocytogenes izplatība un ģenētiskā daudzveidība liellopu ganāmpulkos Latvijā", LU asociētā profesore, Dr. biol. Gunita Deksne ziņojumā "Dirofilarioze un Dirofilaria repens Baltijas valstīs: viesis vai kaimiņš?", VMF profesors, Dr.med.vet. Kaspars Kovaļenko ziņojumā "Jaunu infekcijas slimību drauds dzīvniekiem Latvijā", Pārtikas un veterinārā dienesta Veterinārās uzraudzības departamenta direktora vietnieks, Dr.med.vet. Edvīns Oļševskis ziņojumā "Āfrikas cūku mēris Latvijā, Eiropā un pasaulē - vai to ir iespējams apturēt?", VMF profesors, Dr.med.vet. Aivars Bērziņš ziņojumā ""Vienas veselības" koncepcija infekcijas slimību kontrolē" un VMF vieslektore, veterinārārste Gundega Mūrniece "Koronavīrusu izraisītās infekcijas mājdzīvniekiem".

Sekcijā "Lauksaimniecības dzīvnieki" paredzētas sešas lekcijas – VMF vieslektore, veterinārārste Guna-Ringa Ošleja ziņojumā "Q-drudža ietekme uz reproduktīvajiem rādītājiem govīm Latvijā", VMF vieslektore, veterinārārste Lelde Tītmane ziņojumā "Mycoplasma bovis aktualitāte piena lopkopībā, diagnostikas iespējas", VMF docente, Dr.med.vet. Ilga Šematoviča ziņojumā "Asistētās reprodukcijas metožu pielietojums govīm Latvijā", VMF asociētā profesore, Dr.med.vet. Dace Keidāne ziņojumā "Antiparazitārā rezistence aitām Latvijā. Ko darīt?", VMF vieslektore, veterinārārste Alīna Kļaviņa ziņojumā "Fitoterapija - instruments antiparazitārās rezistences mazināšanai aitām" un VMF asociētā profesore, Dr.med.vet. Laima Liepa ziņojumā "Ganāmpulka veselības problēmu analīze".

Savukārt sekcijā "Lolojumdzīvnieki" lekcijas vadīs - VMF lektore, veterinārārste Laura Voiko ziņojumā "Kortizola koncentrācija asinīs perioperatīvajā periodā suņiem, izmantojot dažādus analgēzijas protokolus", VMF lektore, veterinārārste Linda Kokoreviča ziņojumā "Injekciju sarkomu epidemioloģija kaķiem Latvijā, rekomendācijas incidences samazināšanai", VMF vadošā pētniece, SIA VetCyto un SIA "Universitātes Vetfonds" veterinārārste, Dr.med.vet. Inese Bērziņa ziņojumā "Limfomas diagnostika: citoloģija, plūsmas citometrija, PARR - kad un kā izmantot šos testus", veterinārārste, veterinārās dermatoloģijas rezidente Jevgēnija Kondratjeva ziņojumā "Pretniezes terapijas izvēle suņiem un kaķiem - kam, ko, kad, cik daudz, cik bieži, cik ilgi, cik droši?", ACVP, Dr. med. vet., Mag.med.vet. un veterinārais patologs Ilze Matīse-Van Houtana ziņojumā "Suņiem un kaķiem biopsijās diagnosticēto limfomu apkopojums un retrospektīva analīze: Latvijas dati no 2011. līdz 2020. gadam" un LBTU vieslektore, veterinārārste Lilija Geine-Romanova ziņojumā "Suņiem un kaķiem biopsijās diagnosticēto limfomu apkopojums un retrospektīva analīze: Latvijas dati no 2011. līdz 2020. gadam".

Tāpat notiks darbs sekcijā "Zirgi", kurā piedalīsies – veterinārārste Diāna Zirnīte ar ziņojumu "Slodzes ierosināta pulmonāla asiņošana konkūra disciplīnas zirgiem. Pētījuma prezentācija", VMF vieslektore, veterinārārste Ance Kozulāne "Embriju transference ķēvēm", veterinārārste, veterinārās dermatoloģijas rezidente Jevgenija Kondratjeva ar ziņojumu "Top 3 ādas slimības zirgiem", veterinārārste Veronika Bebriša Fedotova ar ziņojumu "Limfangīts zirgiem. Rīcības plāns un ārstēšanas principi", VMF vieslektore un veterinārārste Dana Laizāne ar ziņojumu "Antimikrobiālo līdzekļu lietošana zirgiem. Antimikrobiālo līdzekļu izvēle - kad, kāpēc, cik daudz?", kā arī veterinārārsts Nauris Laizāns kopā ar VMF vieslektoru un veterinārārstu Jāni Bušeri ziņojumā "Klīnisko gadījumu prezentācijas un diskusija".

Noslēdzoties darbam sekcijās, ar savu pieredzi un zināšanām dalīsies RSU profesors, Dr.med. Uga Dumpis ziņojumā "AMR nākotnes perspektīvas cilvēku medicīnā", kā arī RSU profesore, Dr.med. Angelika Krūmiņa ziņojumā "Dzīvnieku radītās veselības problēmas cilvēkiem". Bet pēc tam sekos vakara izskaņas svinīgais pasākums un balle ar grupu "Pilnmēness".

Aicinām interesentus reģistrēties, izmantojot šo saiti. Dati, kas tiks norādīti reģistrācijas formā, tiks izmantoti tikai saziņai par pasākuma norisi.

Konferences programma pieejama, izmantojot šo saiti. (Pasākuma programma var tikt mainīta).

Dalības maksa (konferences materiāli, pusdienas un kafijas pauzes, kvalifikācijas paaugstināšanas sertifikāts):

  • veterinārārsti (reģistrēšanās līdz 31.10.2022.) – dalība konferencē – 60 eiro, noslēguma pasākums un balle – 35 eiro, konference un noslēguma pasākums – 80 eiro,
  • VMF doktoranti, mācībspēki, pensionāri un studenti (reģistrēšanās līdz 31.10.2022.) - dalība konferencē – 45 eiro, noslēguma pasākums un balle – 25 eiro, konference un noslēguma pasākums – 70 eiro,
  • vēlā reģistrācija (no 01.11.2022. līdz 15.11.2022.) - dalība konferencē – 70 eiro, noslēguma pasākums un balle – 35 eiro, konference un noslēguma pasākums – 100 eiro.

Informācija rakstu autoriem

Konferencē tiks publicēts kopsavilkumu rakstu krājums, kā galvenais mērķis ir informēt Latvijas veterināro sabiedrību par pētījumiem,  ko veic Veterinārmedicīnas fakultāte un citi zinātniskie institūti. Raksta formāti paredzēti trīs - zinātniski kopsavilkumi, klīniskie gadījumi un populārzinātniski problēmsituāciju apraksti. Rakstus aicinām iesniegt līdz 2022. gada 1. novembrim e-pastā: vmf.konference@gmail.com Prasības raksta noformēšanai.

Rekvizīti dalības maksas pārskaitīšanai

Universitātes Vetfonds SIA
LV40003275009
K. Helmaņa 8, Jelgava LV-3004
LV51UNLA0008100467074

Pievienots 07/10/2022