Pārlekt uz galveno saturu

Pilnveido izpratni par sensoro jeb maņu vērtēšanu pārtikas ražošanā

Attēla autors: No LLU arhīva

20. oktobrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) aizvadītas ASV zinātnieku vieslekcijas par sensoro zinātni un vērtēšanu, kas balstās uz cilvēka maņu izpēti un ir būtisks aspekts dažādu jaunu produktu radīšanā un esošo produktu attīstīšanā, it īpaši pārtikas ražošanā. Klātienē un attālināti lekcijās piedalījās gan Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studenti un mācībspēki, gan dažādu uzņēmumu pārstāvji.

Sensorā zinātne un tās pielietojums pārtikas produktu vērtēšanā ir viens no LBTU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē attīstītajiem studiju un pētniecības virzieniem, kam Jelgavā ir ievērojama attīstības vēsture. Universitātē izveidotajā Pārtikas produktu sensorās novērtēšanas laboratorijā lielākoties strādā studenti, kuri apgūst sensoro vērtēšanu un attīsta pētnieciskos darbus. Taču tajā norisinās arī apmācības dažādu mūžizglītības kursu ietvaros un tiek īstenoti patērētāju pētījumi, kas nepieciešami pārtikas ražotājiem.  

Līdz ar to Kanzasas štata universitātes profesora Edgara Kambera IV (Edgar Chamber IV) un docenta Martina Talavera (Martin Talavera) vizītes laikā īpaši akcentēta savstarpējās pieredzes apmaiņa un sadarbības iespēju meklējumi. ASV kolēģi ir specializējušies sensorajā zinātnē un patērētāju uzvedības izpētē un ir vieni no pasaulē vadošajiem ekspertiem šajā jomā. Latvijā viņi dalījās savās zināšanās, kas gūtas dažādos pētījumos.

Kā vieslekcijas laikā uzsvēra M. Talavera, sensorajā zinātnē tiek izraisītas, mērītas, analizētas un interpretētas reakcijas uz produktu, kas izpaužas caur maņām – redzi, smaržu, tausti, garšu un dzirdi. Tas tiek darīts, lai izprastu patērētāju un pēc iespējas vairāk veicinātu produkta patēriņu, kā arī samazinātu nenoteiktību un prognozētu nepieciešamās izmaiņas produktā. Pētnieka izaicinājums ir izvērtēt cilvēka kā potenciālā produkta patērētāja tiešās reakcijas uz produktu, nevis ārējiem vides faktoriem. Ja tas neizdodas, sensorās vērtēšanas rezultāti nenes gaidīto rezultātu un nepalīdz produkta attīstībā.

Abi ASV kolēģi studentiem stāstīja par aktuālajiem pētījumiem, akcentējot produktu specifiku, patērētāju segmentu definēšanu, kā arī mērķus un stratēģijas, kam produktus plāno izmantot. Profesors E. Kambers aicināja ikvienu pārtikas ražotāju domāt radoši, it īpaši attīstot nišas produktus. To nav iespējams īstenot, ja nav detalizēti izpētītas potenciālā patērētāja vajadzības un ekspektācijas. Sensorā vērtēšana dažādos produkta attīstības posmos palīdz kontrolēt produkta īpašību atbilstību patērētāja vajadzībām, kas nosaka tā veiksmes stāstu tirgū.

Vieslekcijas laikā ikvienam bija iespēja iepazīties ar dažādām sensorās vērtēšanas metodēm, kas produkta attīstīšanā nodrošina gan kvalitatīvu, gan kvantitatīvu datu ieguvi. Tostarp tika diskutēts arī par produktu testiem mājas apstākļos, kurus nav iespējams veikt laboratorijā. Tos patērētāju izpētē Covid-19 pandēmijas laikā izmantoja LBTU pārtikas zinātnieki. Savukārt ASV kolēģi atklāja, ka atsevišķās produktu grupās tie nodrošina augstākas kvalitātes rezultātu, un izmantojami arī ne-pandēmijas laikā.

ASV zinātnieku vizīte Latvijā un vieslekcijas norisinājās ar Baltijas–Amerikas dialoga programmas (BAFF) atbalstu. Programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināšanu ieguve no ASV, kas būtu pielietojamas Latvijas dažādu nozaru un jomu sakārtošanai, attīstībai un zināšanu apmaiņai. Vizītes laikā ASV kolēģi iepazinās ar LBTU un īpaši Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, kā arī lasīja lekcijas, tikās ar akadēmisko personālu un studentiem, lai kopīgi diskutētu par izaicinājumiem pārtikas ražošanā.

Pievienots 20/10/2022