Pārlekt uz galveno saturu

Vienojas par sadarbību ar universitāti no Černihivas Ukrainā

29. novembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) viesojās T. G. Ševčenko Nacionālās Universitātes “Černihivas koledža” vadība, lai vienotos par sadarbības sākšanu. Līdz šim ar ukraiņu kolēģiem kopīgi projekti un apmaiņas programmas nav īstenotas, līdz ar to abas puses noslēdza sadarbības līgumu, kas nākotnē veicinās dažādu studiju un pētniecības aktivitāšu īstenošanu.

Sadarbības līgumu parakstīja LBTU rektore Irina Pilvere un T. G. Ševčenko Nacionālās Universitātes “Černihivas koledža” rektors Oļegs Šeremets, klātesot Bulduru Dārzkopības vidusskolas valdes loceklim Rafaelam Joffem, Ogres tehnikuma direktorei Ilzei Brantei un Valsts profesionālās un tehniskās izglītības iestādes "Snovskas Mežsaimniecības augstākā profesionālā koledža" direktorei Larisai Dubinai.

Sadarbības līgums kā prioritārās jomas paredz kopīgu starptautisko projektu, programmu un aktivitāšu īstenošanu, priekšlikumu sniegšanu reģionālām un nozaru starptautiskajām un izglītības programmām, palīdzības nodrošināšanu kopīgu zinātnisko, izglītojošo, informatīvo un citu aktivitāšu, projektu, darbību, programmu u.tml. organizēšanā un īstenošanā.

Tikšanās laikā Ukrainas kolēģi izteica vēlmi iesaistīties profesionālās kvalifikācijas īstenošanas pasākumos, ko varētu realizēt LBTU, apmaiņas programmu organizēšanā abu universitāšu pārstāvētājos studiju virzienos, it īpaši pieredzes apmaiņas organizēšanā inovāciju jomā izglītības procesā.

Papildus līgums paredz iespēju sniegt palīdzību Ukrainas kara skartajiem skolēniem un studentiem un palīdzības organizēšanu iestādēm, kas strādā saskaņā ar karastāvokļa tiesību aktiem Ukrainā.

Līdz šim ciešāka sadarbība LBTU izveidojusies ar Ukrainas Nacionālās Dzīvības un vides zinātņu universitāti, kurā rudens semestrī jelgavnieki vada lekcijas universitātes akadēmiskajam personālam, lai nodrošinātu starptautiskās pieredzes apguvi un profesionālo pilnveidi. Nodarbības tiek organizētas attālināti karastāvokļa dēļ. Čerņihivas kolēģi ieinteresēti līdzīgās aktivitātēs un gatavi sarunām ar konkrētu studiju virzienu vadītājiem arī par citām sadarbības formām.

T. G. Ševčenko Nacionālās Universitātes “Černihivas koledža” pirmsākumi meklējami 1916. gadā, kad tas dibināts kā pedagoģiskais institūts. Šobrīd universitāte ir paplašinājusi darbību un tajā ir četras fakultātes un trīs institūti, kas darbojas sociālo zinātņu, psiholoģijas, sociālā darba, inženierzinātņu pedagoģijas, profesionālās izglītības, matemātikas, dabaszinātņu un filoloģijas virzienos. Tā piedāvā studiju programmas visos augstākās izglītības līmeņos, tostarp doktora studiju programmas.

Pievienots 29/11/2022