Pārlekt uz galveno saturu

LBTU aicina piedalīties konferencē par inovācijām bioekonomikā

Attēla autors: No LLU arhīva

16. decembrī no plkst. 10.00 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) Aulā norisināsies zinātniskā konference "Inovācijas bioekonomikā", kurā aicināti piedalīties zinātnieki, politikas veidotāji un interesenti no visas Eiropas, lai uzzinātu par aktualitātēm nozarē un labās prakses piemēriem dažādos bioekonomikas sektoros. Konferences laikā būs iespēja iepazīties gan ar Latvijas, gan citu valstu pieredzes stāstiem.

Bioekonomika ir nozīmīga tautsaimniecības daļa, kur ražošanas procesā ilgtspējīgā un pārdomātā veidā tiek izmantoti atjaunojamie dabas resursi, lai ražotu pārtiku, barības preces, enerģiju un citu svarīgu produkciju sabiedrībai. Inovācijas bioekonomikā ir ne vien jaunu produktu, pakalpojumu izpēte un radīšana, bet arī iepriekš izveidotās kvalitātes un ražošanas efektivitātes paaugstināšana. 

Konference "Inovācijas bioekonomikā" veltīta iepriekšminēto tēmu aktualizācijai dažādos nozares sektoros un zinātnes nozīmīgajai lomai, kas nodrošina nozares attīstību un virzību uz jauninājumiem, kā arī pievērstu sabiedrības uzmanību bioekonomikas lomai mūsdienās. 

Konferences atklāšana plānota plkst. 10.00 ar LBTU zinātņu prorektores Irinas Arhipovas uzrunu, bet pēc tam sekos ekspertu ziņojumi. Kā pirmais uzstāsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks Dagnis Dubrovskis ar ziņojumu "European Green Deal: challenges and possibilities for Latvia", analizējot Eiropas zaļā kursa izaicinājumus un iespējas Latvijā.

Turpinājumā sagaidāmi četri praktiski stāsti no ārvalstu kolēģiem – Norvēģijas pieredzi par pārtikas produktu ilgtspējību un drošību atainos Norvēģijas Dabaszinātņu universitātes profesore Yngvild Wasteson ziņojumā "Norwegian food production – a snapshot of sustainability, security and safety", par inovācijām ekosistēmā un pārtikas nozarē vēstīs Belgradas Universitātes profesors Viktor Nedovic ziņojumā "Innovation ecosystem that boost innovations in the food sector", par biznesa modeļa inovācijām bioekonomikas sektorā dalīsies Halmstades Universitātes asociētais profesors Henrik Barth ziņojumā "Business Model Innovation in the Bioeconomy Sector - The Swedish case" un par klimatu pārmaiņu ietekmi meža nozarē iepazīstinās Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes profesors Kalev Jõgiste ziņojumā "Frontiers in forest disturbance ecology: climate change impacts".

Bet pirmās daļas izskaņā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes lektore Vineta Tetere informēs par pētījumā veiktajām aktivitātēm un uzdevumiem ziņojumā "Biomonitor project: measuring the Bioeconomy".

Konferences otro daļu atklās AS "Latvijas Finieris" padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis ar ziņojumu "Inovācijas un to rezultāti stabilai nākotnei. Redzējums no koncerna "Latvijas Finieris" skatupunkta".

Līdztekus tam par veiktajiem pētījumiem ziņos arī vairāki LBTU pārstāvji - Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore Inga Ciproviča ar ziņojumu "Ilgtspējīgi risinājumi siera nogatavināšanai un realizācijai", Informācijas tehnoloģiju fakultātes asociētais profesors Vitālijs Komašilovs ar ziņojumu "Digitālie risinājumi precīzajā biškopībā", Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošā pētniece Rita Riekstiņa - Dolģe ar ziņojumu "Pašvaldību loma ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanā izglītības iestādēs", Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes asociētā profesore Dina Popluga ar ziņojumu "Bioekonomikas koncentrācijas un struktūras novērtējums Latvijā: reģionāla pieeja", kā arī Lauksaimniecības fakultātes asociētā profesore (Emeritus) Dzidra Kreišmane ar ziņojumu "Bioloģiski ražots marmorēts steiks - kā ieceri pārvērst realitātē?" un LBTU absolvente Kristiāna Skutele ar ziņojumu "Latvijas piekrastes makroaļģes – no jūras mēsliem līdz unikāliem produktiem".

Konferenci noslēgs vadošā pētniece Inga Moročko - Bičevska no Dārzkopības institūta, kura atspoguļos tēmu "Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai".

Savukārt paralēli darbam sekcijās, no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 norisināsies paneļdiskusija "LBTU kā Zinātnes universitātes attīstības stratēģija un iespējas / Development Strategy and Possibilities of LBTU as University of Science".

Detalizēta konferences programma pieejama šī raksta pielikumā. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo programma var tikt veiktas izmaiņas.

Pieteikšanās klausītājiem konferencei tiek organizēta elektroniski, izmantojot šo saiti. Dati, kas norādīti reģistrācijas formā, tiks izmantoti tikai saziņai par konferenci.

Logo

Aktivitātes īstenotas projekta Nr.1.1.1.5/18/I/004 "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana" ietvaros.  Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

Raksta fotogrāfija www.pexels.com

Pievienots 07/12/2022