Pārlekt uz galveno saturu

LLU absolventiem vieni no augstākajiem nodarbinātības rādītājiem valstī

LLU ik gadu absolvē nepilns tūkstotis jauno absolventu, kas veido aptuveni 6% no visiem augstākās izglītības iestāžu absolventiem Latvijā. Viņi paši atzīst, ka iegūtā izglītība un studiju laika pieredze ir vieni no galvenajiem iemesliem veiksmīgai profesionālajai karjerai. Turklāt absolventu viedokļiem ir objektīvs pamatojums - tieši Jelgavā augstāko izglītību ieguvušie uzrāda visaugstāko nodarbinātības līmeni starp lielākajām universitātēm un ir nodrošinājuši sev labi atalgotas darba vietas gada laikā pēc universitātes absolvēšanas. To apliecina 2017. un 2018. gada Latvijas augstskolu un koledžu absolventu dati par darba gaitām, ko 2021. gadā publiskojusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Stabila darba vieta gadu pēc studijām

Augstākajai izglītībai ir būtiska nozīme nodarbinātības nodrošināšanā, un tās absolventiem vairāk kā jebkura cita izglītības līmeņa ieguvējiem ir daudz lielākas iespējas darba vietas iegūšanai. To uzskatāmi parāda viņu darba gaitas pēc absolvēšanas un pārliecinoši zemākais bezdarba līmenis, t.i., 3,7%, salīdzinājumā ar citu izglītības līmeņu pārstāvjiem.

LLU absolventi vienu vai divus gadus pēc studijām ir nodarbināti 91,2% gadījumos un bez darba ir tikai 3% absolvējušo. Šis ir trešais augstākais nodarbinātības rādītājs augstskolu konkurencē un atspoguļo visaugstāko nodarbinātības līmeni starp lielākajām Latvijas universitātēm. Labākus nodarbinātības rezultātus uzrāda tikai Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas un Latvijas Jūras akadēmijas absolventi.

Vislabāk darba tirgū klājas lauksaimniecības virziena absolventiem (lauksaimniecība, mežsaimniecība un veterinārmedicīna), kuri ir nodarbināti 91,9% gadījumu. Viņiem seko inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības virziena absolventi, kuru nodarbinātības līmenis ir 90,5%, un dabaszinātņu, matemātikas un IT virziena absolventi, kuri nodarbināti 88% gadījumu. Salīdzinoši grūtāk iekļauties darba tirgū ir sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību virziena absolventiem, taču viņu nodarbinātības līmenis 85,4% arī uzskatāms par augstu un tikai nedaudz atpaliek no pārējiem virzieniem.

Augstākā izglītība un augstākās kvalifikācijas profesijas

Augstākā izglītība nodrošina darbu augstākās kvalifikācijas profesijās vidēji 80% gadījumu. Visbiežāk darbu šajās profesijās pēc absolvēšanas uzsāk dabaszinātņu, matemātikas un IT virziena absolventi, kas notiek 89,8% gadījumu.

Salīdzinoši retāk šāda tendence vērojama citu virzienu absolventu vidū – 78,5% inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības virzienā, 77,1% lauksaimniecības virzienā un 76,9% sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību virzienā.

Kopumā 78% LLU absolventu ir nodarbināti augstākās kvalifikācijas profesijās gadu vai divus gadus pēc absolvēšanas. Tas skaidrojams ar pārliecinošo pamata augstākās izglītības un bakalaura līmeņa absolventu īpatsvaru publiskotajos datos. Šiem absolventiem nepieciešams ilgāks laiks, lai uzkrātu pieredzi, turpinātu izglītības ieguvi un konkurētu par augstākās kvalifikācijas amata vietām uzņēmumos. Šāda specifika īpaši raksturīga bioekonomikas nozarēs, kur darba vietas iegūst vairākums LLU absolventu.

Augstākā izglītība un augstāki ienākumi

Kā redzams IZM apkopotajos absolventu monitoringa datos, augstākā izglītība ir noteicošais kritērijs ne vien darba vietas ieguvei, bet arī augstākiem ienākumiem. Vidējie abu gadu absolventu ienākumi valstī 2019. taksācijas gadā bijuši 16 774 EUR, kas ir aptuveni par 30 % augstāki kā vidējā alga valstī 2019. gadā. Turklāt atšķirības vērojamas starp ienākumiem pēc pirmā absolvēšanas gada un pēc otrā gada: vidējie ienākumi 2017. gada absolventiem 2018. taksācijas gadā (gadu pēc absolvēšanas) bija par aptuveni 22 % augstāki nekā 2018. gada vidējā alga valstī, savukārt šai grupai ienākumi 2019. taksācijas gadā bija ievērojami pieauguši - līdz 37% augstāki nekā vidējā alga valstī.

Sadalījumā pa tematiskajām grupām redzams, ka visaugstākie ienākumi Latvijā ir lauksaimniecības virziena absolventiem, kuri pārstāv lauksaimniecību, mežsaimniecību un veterinārmedicīnu un kuriem vienīgajiem  izglītības ieguve iespējama tikai Jelgavā.  Viņiem seko dabaszinātņu, matemātikas un IT virziena un sociālo zinātņu un komerczinību absolventi. Augstus ienākumus sev nodrošina arī inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības virziena absolventi. Visi minētie absolventi Latvijā nopelna būtiski vairāk, nekā ir vidējā alga valstī.

Jāakcentē, ka visos virzienos, kas nodrošina augstus ienākumus, LLU piedāvā studiju programmas dažādos augstākās izglītības līmeņos. Sadarbībā ar darba devēju organizācijām un ārvalstu ekspertiem tās pēdējo gadu laikā būtiski pilnveidotas, lai studētgribētājiem nodrošinātu vislabākās kvalitātes izglītību un stiprinātu viņu pozīcijas darba tirgū.

Pievienots 08/05/2021