Pārlekt uz galveno saturu

LLU turpina uzlabot rezultātus U-Multirank reitingā

21. jūnijā publicēti jaunākie U-Multirank reitinga rezultāti, ko veido Eiropas Komisija. 2022. gadā reitingā iekļautas 2202 universitātes no 96 valstīm, tostarp 21 augstākās izglītības iestāde no Latvijas. LLU, kas starptautiskajā vidē zināma kā Latvia University of Life Sciences and Technologies, institucionālajā reitingā pirmo reizi ieguvusi desmit visaugstākos novērtējumus dažādos reitinga kritērijos un uzlabojusi iepriekšējo gadu sniegumu.

Universitāšu klasifikācija U-Multirank reitingā notiek, izmantojot 48 dažādus kritērijus piecās darbības jomās: mācīšana un mācīšanās jeb studijas, pētniecība, zināšanu pārnese, starptautiskā darbība un reģionālā iesaiste. Katrā no kritērijiem universitāte var iegūt vērtējumu no A (ļoti labi) līdz E (vāji), kas tai palīdz noskaidrot savas spēcīgās puses un jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi.

2022. gadā ikvienam interesentam pieejams gan institucionālais reitings, kurā pieejams rezultāts par katru universitāti, gan tematisko nozaru reitingi.

Visaugstākos vērtējumus “A” LLU ieguvusi desmit reitinga kritērijos: pedagoģiski kvalificēts akadēmiskais personāls, sieviešu autoru īpatsvars publikācijās, ārējais pētniecības finansējums, atvērtās piekļuves publikācijas, bakalaura programmas svešvalodā, ienākumi no tālākizglītības, absolventu dibinātie uzņēmumi, ārvalstu akadēmiskais personāls, kopīgās ārvalstu publikācijas un kopīgās reģionālās publikācijas.

Savukārt vērtējums “B” iegūts septiņos reitinga kritērijos: dzimumu līdzsvars studijās, studijas nepārtraukušie absolventi bakalaura līmenī, studijas nepārtraukušie absolventi maģistra līmenī, pēcdoktorantu vietu skaits, maģistra programmas svešvalodā, studentu mobilitāte un studentu prakses vietas reģionā.

Kopumā no 48 reitinga kritērijiem universitāte visaugstākos rezultātus “A” un “B” ieguvusi 17 kritērijos. Kā atzīst reitinga veidotāji, LLU spēcīgākā joma ir starptautiskā darbība, kam seko pētniecība. Pasaules mērogā LLU ik gadu absolvē salīdzinoši neliels absolventu skaits, līdz ar to izaicinājums universitātei ir visaugstāko rezultātu sasniegšana mācīšanās un mācīšanas kritērijos.

LLU U-Multirank reitingā datus sagatavo jau astoto gadu, bet tajā vēl nav pieejami rezultāti par visiem LLU īstenotajiem tematiskajiem virzieniem. Aizvadītajā gadā LLU augstāko vērtējumu ieguva 9 kritērijos, savukārt vēl pirms gada 7 kritērijos. LLU turpina darbu dažādu jomu pilnveidē un reitinga rezultāti pakāpeniski uzlabojas.

U-Multirank ir unikāls, daudzdimensionāls un starptautisks augstākās izglītības reitings, kas demonstrē universitāšu darbības daudzveidību. Reitingā netiek izmantoti apvienotie kritēriji un reputācijas rādītāji, bet ir iespēja salīdzināt universitāšu darbību dažādās jomās. Savā devītajā ikgadējā publikācijā U-Multirank parāda, kā universitātes risina sociālās nevienlīdzības jautājumus attiecībā uz piekļuvi augstākajai izglītībai, iekļaujot arī tādus kritērijus kā studentu ar invaliditāti, nobriedušu studentu un pirmās paaudzes studentu īpatsvaru kopējā studējošo skaitā.

Pievienots 27/06/2022